Зимното часово време е това, което използваме от октомври до март, тоест астрономическото. Лятното часово време е от края на март до края на октомври и се използва, за да се получи по-добро съвпадение между светлата част на деня и активните часове на работещите и учещите.

Местенето на стрелките в Европа е въведено през 1976 г. по искане на Франция. В България  това става през 1979 г.