Водещи новини

Средната месечна заплата в добивната промишленост е на 4-то място сред икономическите дейности

Броят на заетите в добивната промишленост през 2022 г. е 19 102 души, като е налице спад от 3%. Допълнително, в обслужващи бранша дейности, са заети близо 120 000 души.

Около 75% от трудещите се в сектора са заети в големите предприятия, а останалите в малки и средни. При разпределението по подотрасли с най-голям дял са работещите във въгледобива – 40%, следва рудодобивът с 33% и добивът на неметални полезни изкопаеми с 21%. Най-малко са наетите в добива на нефт и газ и спомагателните дейности в добива – общо 6%.

В бранша е налице висока производителност на заетите. Това се дължи както на технологичното обновление през последните 20 години, така и на инвестициите в развитието на персонала, в обучения, подобряване условията на труд и социалната отговорност на фирмите.

За поредна година се отчита увеличение на произведената продукция на един нает, като през 2022 г. тя е 219 572 лв., или ръст с 15% спрямо 2021 г. Производителността на труда в сектора продължава да 2,5 пъти над средната за индустриалния сектор.

Средната месечна заплата на заетите в отрасъла през 2022 г., по предварителни данни на НСИ, е 2 400 лв., като увеличението спрямо 2021 г. е с 10%. Заплащането в бранша се запазва високо – 40% над средното за страната и е на четвърто място от икономическите дейности – след IT сектора, финанси и енергетика. С най-високи възнаграждения в бранша са работниците и служителите в подотрасъл Рудодобив.

За едно наето лице в минната промишленост работодателят плаща 40 000 лв. на година, което е с 45% повече от средното за индустрията в страната.

ИЗТОЧНИК:БМГК

Вижте още

Литературна среща с акад.Благовеста Касабова предстои в гр.Стрелча

инж. Радка ЕНЧЕВА-КОЧЕВА, РЕКИЦ „Читалища“ На 13 май „Литературният поход в читалищата на Пазарджишко“ спира …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.