Водещи новини
Логото на "Асарел-Медет" АД

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД търси купувач на производствени отпадъци

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД, гр. Панагюрище, НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на купувач на производствени отпадъци от територията на дружеството

І. Вид на отпадъка – код и наименование, видове, количества:

 1. Код 16 01 07* Маслени филтри (около 15 т/годишно)
 2. Код 16 02 11* Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFС), флуорoвъглеводороди (HFC) – климатици, хладилници, фризери (около 2 т/годишно)
 3. Код 16 02 13* Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 – (ИТ и офис оборудване)
 4. Код 16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 – отпадъци от електрическо и електронно оборудване, несъдържащо опасни компоненти – ел. печки, бойлери, кафе-машини и др. (около 3 т/годишно).
 5. Код 16 01 04* Излезли от употреба превозни средства

IІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:

 1. Предложение за цена за закупуване за 1 тон.
 2. Всички транспортни разходи са за сметка на купувача.
 3. Маслените филтри се събират и се извозват в метални варели.
 4. Годишното количество се изкупува текущо, на равномерни интервали, в петдневен срок от получаване на уведомление.
 5. Натоварените количества задължително се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона.

ІІІ. Други условия:                                 

 1. Избраният купувач следва да представи за сключване на договора заверени копия на валидни документи съгл. чл.35 от ЗУО, с всички последващи изменения и допълнения
 2. Офертите се подават в срок до 9.04.2023 г. по един от следните два начина:
 • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на купувач на производствени отпадъци“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.
 • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com  лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.
 • 3. За допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424

Вижте още

„ОПТИКС“ АД поздрави зрелостниците от Випуск 2024 г на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм

На тържествена церемония, проведена в читалище „Виделина – 1865“ на 20-ти юни, учениците от Випуск …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.