EИСК приема кандидатури за Наградата за гражданското общество за 2022 г.

Създаването на по-добро бъдеще за младите хора и подпомагането на жертвите на войната в Украйна са двете теми на тазгодишната Награда на ЕИСК за гражданското общество

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) вече приема кандидатури за Наградата за гражданското общество за 2022 г., с която ще отличи иновативни и творчески проекти и инициативи в две категории: овластяване на младите хора и подпомагане на украинските граждани, засегнати от ужасяващите събития в тяхната разкъсана от войната страна.

Общо 60 000 EUR ще бъдат отпуснати на максимум шестима победители, като за всяка категория ще има по трима победители. Церемонията по награждаването на победителите ще се състои по време на пленарната сесия на ЕИСК на 14 и 15 декември 2022 г.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10,00 ч. (брюкселско време) на 31 юли 2022 г.

Проектите трябва вече да са приключили или все още да се осъществяват. Тези, които са планирани, но чието изпълнение не е започнало до 31 юли 2022 г., ще бъдат отхвърлени.

За Наградата могат да кандидатстват всички организации на гражданското общество, физически лица и частни дружества, които осъществяват инициативи с нестопанска цел. Организациите и дружествата трябва да бъдат официално регистрирани в ЕС, а физическите лица кандидати трябва да бъдат граждани на ЕС или граждани на трети държави и пребиваващи в ЕС.

Всички инициативи и проекти трябва да се осъществяват в ЕС, с изключение на проектите от категория 2 (Европейско гражданско общество за Украйна), които могат да се осъществяват и в Украйна.

Пълният списък с изискванията и формулярът за кандидатстване онлайн са поместени на нашата уебстраница.

Целта на водещата награда на ЕИСК за гражданското общество е да се повиши осведомеността за изключителния принос на гражданското общество за създаването на европейска идентичност и гражданство и за популяризирането на общите ценности, които укрепват европейската интеграция.

Наградата се дава вече за тринадесети път, като всеки път акцентира върху различна тема, която е от особено значение за ЕС.

КАТЕГОРИЯ 1: МЛАДЕЖИТЕ СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ, НО И НАШЕТО НАСТОЯЩЕ

Темата на категория 1 е овластяването на младите хора.

По време на Европейската година на младежта ЕИСК би желал да подчертае огромното значение на пълноценното участие на младите хора и младежките организации в процесите на вземане на решения, което от своя страна ще гарантира стабилността и устойчивостта на европейските демокрации.

Като посвещава награда на тази категория, ЕИСК иска да подчертае приноса, който младите хора могат да имат за оформянето на бъдещето на Европа, и належащата необходимост да им се даде възможност да станат активни граждани и участници в положителна промяна в икономиката и обществото. Това е още по-важно сега, тъй като младите хора бяха непропорционално засегнати от икономическите и социалните последици от COVID-19.

Ето защо ЕИСК ще избере победителите измежду проектите, които имат за цел да създадат по-добро бъдеще за и със младите хора в Европа. Проектите следва да се занимават с конкретните нужди на младите европейци и да допринасят за тяхното овластяване и участие в икономическия и социалния живот.

За да бъдат допуснати за участие, кандидатурите трябва да обхващат най-малко една от следните области: заетост и достъп до пазара на труда, включително предприемачество, образование и обучение; здраве и благосъстояние, по-специално като последица от пандемията от COVID-19; участие в политическите процеси, включително въпроси като изменението на климата и новите технологии; овластяване на уязвимите групи и изграждане на капацитет на младите разпространители на идеи.

КАТЕГОРИЯ 2: ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА

Темата на категория 2 е Европейското гражданско общество за Украйна. С наградата ще бъдат отличени ефективни, иновативни и творчески инициативи, които имат за цел да помогнат на цивилното население, страдащо от войната.

Един от настоящите приоритети на ЕИСК е защитата на хората в Украйна. ЕИСК настоява всички бежанци да получат адекватна и навременна закрила. Организираното гражданско общество вече показа основното значение на своята роля в този контекст. В много държави то се мобилизира веднага и си сътрудничи с властите, за да помогне както на хората в Украйна, така и на украинците, избягали в други държави.

Като изразява дълбокото си съжаление за всички жертви на агресията, за разрушаването на украински градове и инфраструктура, както и за неизмеримото човешко страдание и екологични щети, ЕИСК би искал да отдаде почит на всички активни на място, които ежедневно предлагат хуманитарна помощ на украинците и които помагат на бежанците както при пристигането им, така и по време на интегрирането им в европейското общество.

Проектите, които отговарят на условията за наградата, могат да обхващат широк кръг от теми, като например предоставяне на хуманитарна помощ, подслон или спешна помощ; предоставяне на социална, психологическа или административна подкрепа; подпомагане на интеграцията на украинските бежанци в приемащите държави, например чрез предлагане на езиково обучение или помощ за намиране на работа; оказване на помощ на уязвимите лица; борба с дезинформацията относно войната в Украйна.

По-подробен, но неизчерпателен списък на възможните теми на проекти за двете категории може да бъде намерен на специалната уебстраница на ЕИСК.

НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРЕДИШНИ ГОДИНИ

През 2021 г. с наградата бяха отличени проекти в областта на климата, насърчаващи справедлив преход. През 2020 г. ЕИСК замени своята Награда за гражданското общество с еднократна награда за гражданска солидарност, която беше посветена на борбата с COVID-19. Други теми в миналото включваха равенството между половете и овластяването на жените, европейската идентичност и културното наследство, както и миграцията.

Приканваме Ви да окуражите организации на гражданското общество от Вашата страна да кандидатстват за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2022 г., което ще допринесе за това стойностни проекти да получат признание.

Вижте още

Децата на „ОПТИКС“ празнуваха с приказните герои на „Дисни“

Традиционният празник за децата на работници и служители на „ОПТИКС“ се проведе ДНЕС, 8-ми юни, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.