събота , 20 април 2024
Водещи новини
Центърът на Панагююрищее СНИМКАТА е архив на oshepan.com

12 приоритетни проекта на Община Панагюрище са включени в списъка към Закон за държавния бюджет за 2024 г.

Общо 82 са приоритетните общински проекти на 12- те общини в област Пазарджик, които са включени в специалното приложение към Закона за държавния бюджет за 2024г. Те са за основен ремонт и реконструкция на улици и общински пътища; основен ремонт, реконструкция и изграждане на ВиК системи и съоръженияq публична общинска собственост; основен ремонт и реконструкция на сградиq публична общинска собственост, в които се осъществяват дейности в областта на културата, с изключение на обекти, представляващи недвижими културни ценности; благоустройствени дейности в населените места и за проектиране.

В изпълнение на чл. 107 от Закона за държавния бюджет за 2024 г., проектите ще се финансират на базата на сключено споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кмета на съответната община. Допуска се авансово плащане в размер до 20 на сто от стойността на проекта само при сключен договор с изпълнител и предоставено обезпечение от страна на изпълнителя към общината, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Цялата документация по проектите ще се подава в ИСУН, която ще бъде използвана и за наблюдение на изпълнението.  Предвижда се крайният срок за изпълнение на проектите да е тригодишен – или до 31.12.2026 година.

            Критериите и изискванията към общините са да има издадено валидно разрешение за строеж или на виза за проектиране за обекта (при финансиране на проектиране). Не се допуска финансиране за дейности, извършени преди сключване на споразумението за финансиране на съответните проекти, както и двойно финансиране на предложените обекти.. Не може да се финансират проекти, които са допустими за финансиране по програми и механизми на Европейския съюз и по международни програми и договори, както и по други национални програми.

Постигнатият по-добър дефицит за 2023 г. даде възможност правителството да одобри 1,2 млрд. лв. на МРРБ за разплащане проекти на общините. Това дава увереност и предвидимост, че държавата застава зад поетите ангажименти за инвестиции във всички общини в България през 2024 г., като инвестициите в инфраструктура и подобряване на средата за бизнес и живот на местно ниво се очаква да допринесат за ускоряване на икономическия растеж в средносрочен план. 

В община Панагюрище проектите са:

Укрепване на коритото на река Луда Яна в регулационните
граници на гр. Панагюрище – Етап IV от км. 2+022.00 до км.
3+001.83   –  8 140,0 8 140,0 лв.

„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна
мрежа на село Бъта . 3 600,0 4 500,0 лв.

„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна
мрежа на село Баня – 3 600,0 4 500,0 лв.

Водопровод от ПСПВ на язовир „Луда Яна“ до напорен резервоар
„Ушите“, град Панагюрище –  3 000,0 3 000,0 лв.

Реконструкция на ПС I­ви подем до ПС II­ри подем с
оптимизация работата на тръбните кладенци – 2 398,0 2 398,0 лв.

Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа
на село Панагюрски колонии –  2 263,0 2 263,0 лв.

Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с.
Злокучене – реконструкция на водопровод от ОШ Бошуля“ до ПС
III подем“ – Участък 1 от ОШ Бошуля до т. 42“ и Участък 2 от
о.т.286 /ШВЗ/ до о.т. 292 и от о.т. 292 до чертите при ПС III подем“ – 
1 800,0 1 800,0 

Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за
обект „Интелигентно улично осветление в град Панагюрище“ – 1 560,0 1 560,0

Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за
обект „Интелигентно улично осветление в малките населените
места в община Панагюрище“ – 1 546,0 1 546,0

Благоустрояване на парк Панагюрище – северна част 1 200,0 лв.

Благоустройство на ул. „Кръстьо Гешанов“ от км. 0+000.00 до км.
0+547.00  – 662,4 662,4 лв.

Театър Дом-паметник
СНИМКАТА е архив на oshtepan.com

Изготвяне на технически поект за обект: Основен ремонт на
Театър – Дом паметник – 150,0 

Списък на приоритетните проекти на общини от област Пазарджик, включени в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България.

 

Вижте още

Областният управител Валентина Кайтазова насрочи на 14 април консултации за състава на РИК Пазарджик за предстоящите избори

Във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Районна избирателна комисия Пазарджик (РИК) за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.