четвъртък , 20 юни 2024
Водещи новини

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД ТЪРСИ ШЕФ ЗА ЗВЕНО „ХИМИЧЕСКА И ГСМ ЛАБОРАТОРИЯ“

Asarel fabrica

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД 
                гр.ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА  ДЛЪЖНОСТТА:

 СПЕЦИАЛИСТ, ТОЙ И РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО
„ХИМИЧЕСКА и ГСМ ЛАБОРАТОРИЯ“ КЪМ  ОТДЕЛ „КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ”
Кратък профил на длъжността:
Отговаря за качеството на извършваните анализи в Химическа лаборатория на входящи суровини,  продукти по време на обогатяване и готова продукция в това число;
–  Определяне на мед в руди, отпадък и меден концентрат;
–  Определяне на злато и сребро в руди и меден концентрат;
–  Определяне на сяра в  руди, отпадък  и меден концентрат;
–  Извършване на анализи чрез спектрометри AAS и ICP на течни и твърди проби;
–  Извършване на анализи на входящи продукти свързани с технологичния процес;
–  Анализиране на течни проби от инсталация „Екстракция и Електролиза“
–  Анализиране на проби от гориво-смазочни материали;
Познава основните етапи на технологичите процеси в дружеството;
Предлага нови методи на анализ и организира внедряването им;
Отговаря за резултатите от арбитражни проби;
Оценява резултатите от извършените анализи и дава предложения за подобрения;
Познава методите за калибриране на всички използвани технически средства за измерване;
Отговаря за цялостното организационно, производствено, техническо и икономическо състояние на звено „Химическа и ГСМ лаборатория“, както и за безопасни и здравословни условия на труд, спазване на фирмените екологични изисквания и професионалната подготовка на работещите в него;
Набавя необходимата научно-техническа информация за новости и специфични проблеми в областта на дейността, за която отговаря;
Отговаря за стопанисване, съхранение, опазване и изразходване на поверените му за работа суровини, материали, резервни части, горива и електроенергия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Длъжността е пряко подчинена на Ръководител отдел „Качествен контрол “.
За заемане на позицията е необходимо да притежавате:
Образование – висше химия;
Работа по специалността – минимум 8 години и ръководен опит минимум 3 години;
Познания за принципа на действие на всички апарати, използвани в лабораторията и правилата за техническата им експлоатация;
Основни понятия в областта на обогатяване на полезни изкопаеми и минната дейност;
Компютърна грамотност, вкл. MS Office, Internet. Умения за работа със софтуерни продукти и информационни системи, като Access и база данни;
Владеене на английски език e предимство;
Отлични комуникационни и аналитични умения, способност за работа в екип, организираност, експедитивност, способност за работа под напрежение;
Необходими документи за кандидатстване – мотивационно писмо, автобиография, диплома за завършено образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност, препоръка от настоящ или други работодатели.
Срокът за подаване на документите е до 31.08.2016 год. в запечатан плик, адресиран до:
Гр. Панагюрище
      „Асарел-Медет” АД
Директор „Човешки ресурси”
Документи за длъжността : Специалист, той и Р-л звено „Химическа и ГСМ лаборатория“
Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.
Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. “Асарел-Медет”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

Вижте още

Работа да търсиш! Свободни места има в изобилие в общините Панагюрище и Стрелча

Дирекция „БЮРО ПО ТРУДА”  – Панагюрище съобщава, че към 2 април работните места за специалисти …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.