Водещи новини
Центърът на Панагююрищее СНИМКАТА е архив на oshepan.com

Общински съвет -Панагюрище ще заседава на 30 май. „ВиК-П“ ЕООД ще получи поредната финансова помощ

Редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище щесе проведе на  30 май  от16 :00 часа. То ще протече при следния дневен ред:

1.Предоставяне на възмездна финансова помощ на „Водоснабдяване и канализация – П“ЕООД град Панагюрище.

2.Упълномощаване ВрИД Кмет на Община Панагюрище – Петър Каменски да присъства на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на Община Панагюрище.     

3.Даване предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна на предназначението на част от общински имот в път с трайна настилка и даване разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план.

4.Даване съгласие за продажба на проектни поземлени имоти с идентификатори 55302.501.5330, 55302.501.5327, придаващи се по Подробен устройствен план – план за регулация, както и покупка на проектен поземлен имот с идентификатор 55302.501.5323, отнемащ се по Подробен устройствен план – план за регулация.

5.Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на пристройка към жилищна сграда в общински поземлен имот с идентификатор 59375.501.509 по КККР на с. Панагюрски колонии, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

  1. Застраховане на имоти – частна общинска собственост за 2024 год..
  2. Настаняване под наем в общинско жилище – апартамент, находящ се на ул. „Иван Кузмов“ бл. 2, ет. 2, ап. 8 в гр. Панагюрище.
  3. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – град Панагюрище за мандат 2024-2028 година.
  4. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – град Пазарджик за мандат 2024-2028 година.

На редовното заседание на Общински съвет – Панагюрище има право да присъства всеки гражданин.

 

 

 

 

Вижте още

Под 20% е избирателната активност в Панагюрска община към 16 часа

Към 16 часа избирателната активност за народни представители в община Панагюрище е 18,70%. Правото си на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.