Водещи новини
Иван Лалов, председател на Общински съвет - Панагюрище СНИМКА: Павлина Лалева

На 15 февруари съветниците ще приемат Бюджет 2024 на Община Панагюрище и Стратегия за упрявление на общинската собственост

Най-важният документ за функционирането на една община, който определя и посоката на политиката на местната власт, това е бюджетът. Финансовата рамка за 2024 ще бъде гласувана от общинските съветници на 15 февруари, когато ще се проведе редовно заседание на местната заонодателна власт. Началото на сесията е обявено за 14  часа. Припомняме, че през януари беше общественото обсъждане на Бюджет 2024  и към него имаше силен интерес от страна на жителите на община Панаюрище. Предложенията за разпределяне на средствата бяха разгледани и обстойно коментирани на заседания на комисиите към Общинския съвет по няколко пъти.

Дневният ред на заседанието включва и приемането на други много важни документи за работата на местната власт. Един от тях е Стратегията за управление на общинската собственост.

Д Н Е В Н И ЯТ   Р Е Д на сесията на 15 февруари е:

  1. Приемане отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 год.

 2.Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Панагюрище през 2024г.

3. Приемане Стратегия за управление на общинска собственост в община Панагюрище за периода януари 2024 г. – декември 2027 г.

4. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2024 год. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

5. Приемане Бюджет на Община Панагюрище за 2024 година.

  1. Разпореждане с общинско имущество

6.1. Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ с възложител Община Панагюрище

6.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет №18 и припадащите се към него общи части, находящ се на І-ви етаж (старо крило) в сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг”, гр. Панагюрище

6.3. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.498 по КККР на с. Панагюрски колонии  с площ 1068 кв.м.

6.4. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.789, находящ се в с. Панагюрски колонии.

6.5. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор 57128.23.34, с площ 600 кв. м, находящ се в местност Станчов рът, в землището на с. Поибрене, Община Панагюрище.

6.6. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.5318, находящ се на ул. „Сергей Румянцев“ №10 в гр. Панагюрище

6.7. Отдаване под наем за временно и възмездно ползване  без публичен търг или публично оповестен конкурс на спортна зала „Орчо войвода“,  находяща се ул. „Кръстьо Гешанов“ в   гр. Панагюрище.

6.8. Закупуване на поземлени имоти – частна собственост, във връзка с разширение на Градския парк в град Панагюрище.

 

 

Вижте още

Впечатляваща първа изложба на деца със специални потребности

Днес в Исторически музей – Панагюрище бе открита изложбата „Абстракции и цвят“. Автори на въздействащите …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.