Печат на тази страница

Joomla 2.5 расширения
joomla Форум

Бъдещи първокласници от общината Бъдещи първокласници от общината Павлина Вайсилова

250 лева за първолак.Приемат молбите

Написана от  Събота, 06 Юли 2013 14:46
От началото на юли дирекциите „Социално подпомагане” приемат молби  за еднократната целева помощ за първокласници. 250 лева ще е размерът на тази помощ, съгласно решението на правителството, за учебната 2013-2014 г.
За миналата учебна година помощта бе 150 лева. От нея са се възползвали 2078 семейства за 2100 деца в област Пазарджик. В Дирекция “Социално подпомагане“ - Панагюрище подадените молби-декларации бяха 131.
Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.
Молбата декларация за помощта се подава в дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес, след като детето бъде записано в първи клас, но не по-късно от 30 септември на текущата година. Изключение правят случаите, когато поради здравословни причини, установени с медицински протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на учебната година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.
Към молбата декларация се прилага удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молбата; удостоверение, издадено от съответното държавно или общинско училище, че детето е записано в първи клас; копие от заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане" и/или решение на съда, когато детето е настанено в семейство на роднини, близки или в приемно семейство; удостоверение за раждане на детето (за справка); лична карта (за справка).
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Последните от ОщеПан

Свързани статии (по етикет)

кинотеатр online
новинки кино