Новини от света
ОщеПан

ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: http://www.oshtepan.com

Месец на единния пазар в Евросъюза

Понеделник, 30 Септември 2013 12:59
Ако искате гласът ви да бъде чут и имате мнение по теми като работни места, социални права, банки, електронна търговия в рамките на Европейския съюз, може да го направите на yourideasforeurope.eu. Това е сайтът на Месеца на единния пазар, инициатива на Европейския парламент, Европейската комисия и други европейски институции.
Доколко разчитаме на собствени водоизточници? Как върви събирането на вземанията? Как се изпълняват погасителните планове от големи длъжници на „ВиК-П” ЕООД? Докъде е стигнало решението на проблема с водомерите по селата? Къде да звънят гражданите при проблем с водоподаването?
"От продуктите, които изложи фирма „ИНА”, най-голям интерес предизвикваше лавандуловото масло. Това вероятно се дължи на факта, че районът на Валанс, заедно със съседната област Прованс, са най-големите производители на лавандула.
През август 2013 година българските граждани са пътували в чужбина с 8,5% повече в сравнение със същия период на 2012 година. Увеличение на пътуванията е отчетено към Гърция - с 48,3%, Франция - с 43,5%, Сърбия - с 43,3%, Австрия - с 14,3%.
„Дайте малко информация какво става с този язовир! Какво ще рече нови идейни проекти, когато още през 2009 година „Асарел-Медет” плати, за да може да се проверят проектите и да се приведат  към изискванията на Световната банка...”.
Проектното предложение „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Панагюрище” е внесено от Община Панагюрище в Министерството на образованието и науката на 25 септември. От местната изпълнителна власт съобщиха още, че основната цел е по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, включително и от ромски произход, по-добри социални умения на децата на възраст от 3 до 6 години, по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език.

Абониране

Въпроси