Новини от света
От Бюрото по труда обявиха свободните работни места за специалисти с висше, полувисше и средно специално образование: -1 инженер, механик - професионален опит, беларуски, руски и английски език; -1 програмист, софтуерни приложения; -1 ръководител звено „Управление на горските територии”; -5 възпитатели в начален етап на основно образование; -1 учител, физика и астрономия и човекът и природата в прогимназиален етап – ½ щат; -1 учител по математика и ИТ;

Абониране

Въпроси