Новини от света
„Ако всички сме равни пред закона, ще има пари за всичко – пенсии, здравеопазване, социални надбавки… 10 млрд. лв. се крадат на година в България
Агенцията по заетостта организира Национална информационна кампания НА открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”
На 13 април 2005 г. Европейският парламент одобрява подписването на присъединителните договори за България и Румъния, 
Децата и учениците ще получат еднократно оставащите доставки по схемите„Училищно мляко“ и „Училищен плод“, 
Петър ГАНЕВ, Институт за пазарна икономика Попитали 100 души кое е най-важното по време на пандемия? Почти всички отговори били предугадени
През миналата година са подписани 1378 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Абониране

Въпроси