Наука
Националната програма има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения 
В състезанието „Аз и числата“, организирано от Сдружение на българските начални учители и провело се през януари,

В ДГ "Звънче" в Панагюрище вече има логопед

Написана от Сряда, 27 Януари 2021 23:09
Публикувана в Наука
В ДГ „Звънче” по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,
ОУ „Проф. Марин Дринов“ е сред одобрените училища по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
На 24 ноември 2020 в СУ „Нешо Бончев“ за първи път онлайн се проведе едночасово състезание по творческо писане на есе на английски език,
СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище има нов одобрен европейски проект „ТИМ+ПРО“ по програма „Еразъм+“,

Абониране

Въпроси