Зимуващи птици. Зимуващи птици. dariknews.bg

Днес приключва преброяването на зимуващите водолюбиви птици

Написана от  Неделя, 19 Януари 2014 09:25
Днес приключва 38-ото ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. То се провежда в цяла Европа от 17 до 19 януари, съобщиха още от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик.
За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на зимуващите в страната популации. Резултатите установяват разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас. На територията на страната се посещават над 200 водоема - реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания.
Най-значимите влажни зони в област Пазарджик са: язовир „Тополница”, рибарниците край село Звъничево, река Марица. По поречието й, във водоемите, разположени в близост и северно от реката, язовир „Тополница” и в някои микроязовири се преброяват зимуващите там гъски, лебеди, гмурци, чапли, корморани и др.
На територията област Пазарджик в преброяването участват експерти и специалисти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” на РИОСВ и екипи на ФПС „Зелени Балкани” и Българско дружество за защита на птиците.
България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси