Деца в ДГ "Звънче" Деца в ДГ "Звънче" СНИМКИ: архив на oshtepan.com

В ДГ "Звънче" в Панагюрище вече има логопед

Написана от  Сряда, 27 Януари 2021 23:09
В ДГ „Звънче” по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове -  Дейност 2, е назначен логопед (г-жа Лилия Петришка), който ще работи безплатно с децата, нуждаещи се от преодоляване на говорните им затруднения. Тази специализирана услуга се предлага за първи път в детската градина и безспорно ще облекчи и улесни родителите на малчуганите, посещаващи учебното заведение.
       Извършена е логопедична диагностика за комуникативни и речеви умения от квалифициран специалист и е установено кои деца се нуждаят от обща подкрепа за преодоляване на проблемите (полиморфна дислалия и заекване). Чрез активната дейност на професионалиста-логопед ще се предоставят условия за осигуряване на специална подготовка за успешното преминаване в първи клас на децата от задължителните за предучилищно образование групи и за избягването на обучителните затруднения в началното училище.
       В ДГ „Звънче” е оборудван действащ логопедичен кабинет, в който ще се провежда индивидуалната работа с всяко нуждаещо се дете.
     Директорът на детската градина Мария Рендакова и педагогическият екип са удовлетворени от възможността да се повиши нивото на предучилищния образователен процес.
    
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси