Наука
  Атрактивната покана на дванадесетокласниците от "А" клас в СУ "Нешо Бончев" - Панагюрище
Националният статистически институт (НСИ) публикува данните за образованието през учебната 2020/2021 г.
И през учебната 2020/ 2021 г. учениците от Средно училище „Нешо Бончев“ показват отлични резултати по време на обучение от разстояние в електронна среда.
Националната програма има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения 
В състезанието „Аз и числата“, организирано от Сдружение на българските начални учители и провело се през януари,

В ДГ "Звънче" в Панагюрище вече има логопед

Написана от Сряда, 27 Януари 2021 23:09
Публикувана в Наука
В ДГ „Звънче” по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,

Абониране

Въпроси