Политика
В село Елшица, което е едно от осемте кметства в Панагюрска община, няма банкомат,
В сравнение с учебната 2019/2020 година и въз основа на предложенията на държавните висши училища за учебната 2020/2021 година
Във връзка с провеждането на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI клас
Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места
Председателят на комисията на ЕП по правата на жените и равенството между половете Евелин Регнер призовава ЕС
До 17.04.2020 г. включително се забранява влизането на територията на Република България на всички граждани

Абониране

Въпроси