Политика
Министерският съвет утвърди таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за новата академична 2019/2020 година.
Министерският съвет прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища
Предложение за разкриване на 102 работни места съдържапроектът по Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2019 година. 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер 20 770 000 лв. 
На заседанието си на 10 април Правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности 
Правителството одобри проект на Закон за маслодайната роза. Целта е да се създаде единна национална регламентация

Абониране

Въпроси