Политика
Четири варианта за работа на училищата, детските градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) през новата учебна година
Министерството на образованието и науката (МОН) обяви обществена поръчка за закупуване и доставка на 24 500 таблета
Методологията, по която се определя линията на бедност в България,
Концесионният договор за добив на строителни материали (доломити) от находище „Столюва чукара”
Всички висши училища да представят условията си за прием през 2022 г. до края на октомври т.г.
Министерството на образованието и науката подготвя Насоки за обучение в условия на пандемия.

Абониране

Въпроси