Печат на тази страница

Joomla 2.5 расширения
joomla Форум

Предвижда се да бъдат разкрити 107 работни места в областта по Регионалната програма за заетост. От тях 6 ще са в Панагюрска община

Написана от  Четвъртък, 22 Април 2021 17:31
Комисията по заетостта представи в МТСП за утвърждаване проект на Регионалната програма за заетост на област Пазарджик
за 2021 година, който съгласува по-рано със свое решение. Проектът съдържа предложение за разкриване на 107 работни места, от тях 106 за 6 месеца, както и 1 работно място за 3 месеца заетост, всички на пълно работно време от 8 часа. Проектните предложения за заетост на целевите групи, посочени във фиша на „Регионални програми за заетост“, съгласно РМС 83/20210г., постъпили от 12-те общини на областта, са за:
•          Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети – 19 лица;
•          Безработни над 50-годишна възраст – 30 лица;
•          Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход) – 26 лица
•          Хора с увреждания – 6 лица;
•          Продължително безработни лица – 15 лица на пълен и 2 лица на непълен работен ден – 21;
•          Лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени – 3 лица .
Разпределението по общини на съгласуваната заетост е както следва: Община Велинград – 19, Община Сърница – 13, Община Ракитово – 11, Община Септември – 9, Община Пазарджик – 11, Община Лесичово – 8, Община Брацигово – 6, Община Батак – 7, Община Панагюрище – 6, Община Пещера – 6, Община Стрелча – 4, Община Белово – 5, а така също и Областна администрация Пазарджик - 2.         
Постъпилите предложения изискват за удовлетворяването им финансови средства в размер на общо 533 440 лева и изпълват определената за Област Пазарджик квота от 533 872 с минимален остатък. Допълнително, администрациите, участващи в Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2021 година ще вложат в изпълнението общата сума от 10 042 лева – основно за разходи за инструменти, работно облекло, предпазни средства за назначените лица.
Предвижда се Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2021 година да се изпълнява в периода от 1 юни 2021 до 30 ноември 2021 г. в над 30 населени места в областта, с очакван резултат от над 120 благоустроени и поддържани обекти на публичната инфраструктура.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Последните от ОщеПан

кинотеатр online
новинки кино