Печат на тази страница

Joomla 2.5 расширения
joomla Форум

Лого на НСОРБ и отпадъци. Лого на НСОРБ и отпадъци. nmd.bg; сн. вдясно - архив oshtepan.com

Такса битови отпадъци ще се определя по нова методика

Написана от  Понеделник, 13 Януари 2014 09:37
До 30 юни 2014 г. Министерски съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Р България, трябва да разработи Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата „битови отпадъци”.
Предложението им ще бъде внесено в Народното събрание като проект за изменение съответни членове от Закона за местните данъци и такси.
Съгласно последното изменение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от 1 януари 2015 г., когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на такса битови отпадъци се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от ОбС, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.
От НСОРБ ще очакват предложения за общински експерти, притежаващи специфичен опит, който може да способства за генериране на различни идеи и подходи при разработване на новата Методика за определяне на ТБО. Предложенията ще бъдат приемани до 15 януари (сряда).
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Последните от ОщеПан

кинотеатр online
новинки кино