Благо Шиндаров и изглед от Панагюрски колони Благо Шиндаров и изглед от Панагюрски колони СНИМКА: архив на oshtepan.com

Благо Шиндаров е назначен за кметски наместник на с.Панагюрски колонии

Написана от  Четвъртък, 13 Август 2020 19:34
Курортното селище Панагюрски колонии официално има вече кметски наместник.
Това е Благо Шиндаров. Заповедта му за назначаване от кмета на община Панагюрище инж.Никола Белишки е от 1 август 2020 г. На заседанието си през м.май Общинският съвет гласува правомощията и отговорностите на кметския наместник. Припомняме, че последните избори за местна власт, проведени на 27 октомври 2019 г., в село Панагюрски колонии нямаше вот за кмет на кметство, тъй като населението му е под 350 души.
Съгласно промените в закона, кметът на общината може да назначи кметски наместник, чийто пълномощия се определят от общинския съвет.

Пълномощията на кметския наместник на Панагюрски колонии са:
1.Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място;
2.Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3.Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
4.Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти в населеното място;
5.Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до отдел ЕСГРАОН;
6.Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
7.Осигурява спазването на обществения ред, има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
8.Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
9.Представлява населеното място пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
10. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място;
11.Участва в заседанията на Общински съвет с право на съвещателен глас и задължително участва при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място;
12.Изпълнява и други функции, възложени му от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от кмета на общината;
13.Кметският наместник е орган на изпълнителната власт в населеното място. Той може да бъде освобождаван предсрочно без предизвестие от кмета на общината.
Живеещите в Панагюрски колонии смятат, че Благо Шиндаров е точният за длъжността човек.
Той вече е доказал през годините, че е инициативен, предприемчив, много работлив, добродушен и отзивчив. Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси