Село Панагюрски колоони Село Панагюрски колоони СНИМКИ: архив на oshtepan.com

Гласуваха пълномощията на кметския наместник на село Панагюрски колонии

Написана от  Петък, 29 Май 2020 17:58
На последните местни избори, проведени на 27 октомври 2019 г., в Панагюрски колонии нямаше
вот за кмет на кметство, тъй като населението му е под 350 души. А, съгласно промените в закона, в населените места, които не са административен център на кметства, кметът на общината може да назначи кметски наместник, чийто пълномощия се определят от общинския съвет.
Пълномощията на бъдещия кметски наместник на Панагюрски колони Общински съвет - Панагюрище гласува на заседанието си от 21 май Те са:
1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място;
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
4. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти в населеното място;
5. Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до отдел ЕСГРАОН;
6. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
7. Осигурява спазването на обществения ред, има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
8. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
9. Представлява населеното място пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
10. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място;
11.Участва в заседанията на Общински съвет с право на съвещателен глас и задължително участва при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място;
12.Изпълнява и други функции, възложени му от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от кмета на общината;
13.Кметският наместник е орган на изпълнителната власт в населеното място. Той може да бъде освобождаван предсрочно без предизвестие от кмета на общината.
Остава формалното назначаване на кметския наместник на село Панагюрски колони. Живеещите там вече са припознали мъж, когото смятат за точния за длъжността човек. Той вече е доказал през годините, че е деен, работлив и предприемчив. 
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси