Стойно Чачов - хем кмет на община Стрелча, хем едновременно и собственик на фирма "Българска асоциация по белот". Искат предсрочно прекратяване на правомощията му

Написана от  Четвъртък, 19 Декември 2019 12:28
        Сигнал срещу кмета на община Стрелча Стойно Чачов е подаден в Общинската избирателна комисия с искане за прекратяване на правомощията му.
Сигналът е подаден в началото на тази седмица от Ильо Стоев Ильов от гр.Стрелча, който е кметувал в мандат 2007-2011. В сигнала си г-н Ильов съобщава за извършена справка в електронната система на АВ - Търговски регистър, където г-н Стойно Чачов е вписан като собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в град Стрелча. Търговското дружество е основано на 1 юни 2015 г.
     Сигналът за нарушение е поради факта, че г-н Чачов през целия си първи кметски мандат 2015-2019 г. е бил едновременно и едноличен собственик на капитала на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ” ЕООД, но е премълчал това.
След проверка от Сметната палата на подадената встъпителна и финална имуществена декларация от Стойно Чачов за периода от 07.11.2015 г. до 31.12.2015 г. по чл. 7 от тогава действащия Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, е установено несъответствие, изразяващо се във факта, че лицето НЕ ДЕКЛАРИРА притежавани дялове в „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ” ЕООД.
     На местните избори тази година г-н Стойно Чачов отново е избран за кмет на община Стрелча, на 12 ноември полага клетва и встъпва в длъжност. Но продължава да бъде едноличен собственик на основаната на 1 юни 2015г. фирма, подчертава в сигнала си г-н Ильо Ильов и припомня:
    Съгласно чл. 41 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
   Според ал. 3 на същия член в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.
   Към датата на подаване на сигнала г-н Чачов все още е собственик на капитала на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БЕЛОТ” ЕООД и няма данни за предприети действия по прекратяване на дейността му.
Това е нарушение на императивната разпоредба на чл. 41 ал. 1 от ЗМСМА, и е основание за предсрочно прекратяване на правомощията на г-н Чачов като кмет на общината, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, пише г-н Ильов. Той призовава ОИК да извърши необходимата проверка и с оглед правомощията си да постанови решение, с което да прекрати предсрочно правомощията на кмета на община Стрелча със законните последици от това.
В телефонен раззговор от ОИК потвърдиха сигнала, като съобщиха, че той е разгледан и са поискани да бъдат представени официалните документи з него, нищо че достоверността му може да се провери по електронен път. 
Предстои ново заседание н ОИК - Стрелча, на което тя ще излезе с решение по казуса.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси