Печат на тази страница

Joomla 2.5 расширения
joomla Форум

Обсъдиха и приеха новия Областен план за защита при бедствия

Написана от  Четвъртък, 18 Юли 2019 10:27
Областният управител Стефан Мирев проведе на 17 юли заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия /ОСНРБ/.
Присъстваха ръководителите на държавни институции, които са част от Единната спасителна система и представители на общините в областта, съобщиха от пресцентъра на губернатора.
Текстовата част на новия план съдържа обща информация, статистически данни за цялата област и за всяка една от 12-те общини. В отделни раздели са обособени – Профил на риска, Превенция, Готовност, Реагиране, Възстановяване и подпомагане, мониторинг и оценка. В приложенията е описан броят и видът на техниката, екипите на всички териториални структури на централната администрация, имената на ръководителите, техните телефони, всички екипи по училища и детски градини, схемата за оповестяване на всички кметове на общини, зам. кметове на общини, секретари на общини, кметове на кметства и кметски наместници.
Областният план за защита при бедствия ще бъде изпратен за съгласуване на Министъра на вътрешните работи, след което ще бъде утвърден със заповед на Областния управител и публикуван на сайта на Областна администрация Пазарджик.
Новият Областен план за защита при бедствия е разработен за период от 5 години, съгласно разпоредбите на чл.9, ал.8, във връзка с чл.64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия, приет през 2016г. Планът може да се преразглежда и актуализира по всяко време, като при необходимост може да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по съответния ред.
Областният съвет за намаляване на риска от бедствия е създаден на основание заповед на областния управител и е разделен на работни групи със съответните ръководители и заместник ръководители. В хода на работата по изготвяне на плана са осъществявани контакти основно с ръководителите на групи, които е трябвало да разработят съответната част от плана – част „Земетресения“, „Наводнения“, „Ядрена и радиационна авария“, „Пожари“, „Епидемии и епизоотии“. За разработване на плана са приложени Указанията на ГД „ПБЗН“, публикувани на сайта на дирекцията през 2017г.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Последните от ОщеПан

кинотеатр online
новинки кино