Докладвайте коментара

ГОЛЯМО БРАВО на жителите на село Баня!

Поне до сега не се е чуло в някое друго село от общината, да е избран обществен съвет.

Относно тъй наречения "Председател на Общински Съвет - Панагюрище" гражданина Христо Калоянов, който ако не жител, е родом от село Баня и доколкото са ми казвали банци преимуществено живее в село Баня, жителите на село Баня присъствали на събранието просто не са го забелязали - той е бил на събранието ама какво да направи милия като си е безличен завалията и не се забелязва в калабалъка.
Иначе другата причина да не е присъствал на събранието би следвало да е, че не е получил от гражданина Кмет на общината разрешение да присъства на събранието. Така де той гражданина Кмет прекрати обществените обсъждания на бюджета по селата, някакъв си там "Председател на общински съвет" ще ходи на събрания по селата, ако че в случая става въпрос за родното му село, голям процент от жителите на което предполагам на последните местни избори са гласували за него.

Между другото да задам няколко въпроса към Банци:
Въпрос №1 "Знаете ли колко мандата гражданина Христо Калоянов е общински съветник?"
Въпрос №2 "Помните ли и колко от Вас си спомнят, че гражданина Христо Калоянов беше и народен представител?"
Въпрос №3 "Можете ли сега да се сетите най - общо казано за нещо, с което гражданина Христо Калоянов е бил полезен на Вашето село и е допринесъл за неговото развитие и просперитет?"

Ей жители на село Баня, ама Вашето село не беше ли курорт с национално значение или вече не е?

Иначе общински съвет - Панагюрище всяка година приема "Програма за развитие на туризма на територията на община Панагюрище". За неразбралите уточнявам, че ползвам кавички, защото на територията на община Панагюрище туризъм не се развива и за да са точни от общинското ръководство тази година "Заместник - кметът" гражданката Матанова трябва да предложи и Общински съвет да приеме ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ.