Политика
На заседанието си на 10 април Правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности 
Правителството одобри проект на Закон за маслодайната роза. Целта е да се създаде единна национална регламентация
Със заповед на областния управител Стефан Мирев е определен за пожароопасен сезон в горските територии
Иван БРЕГОВ,Институт за пазарна икономика   Апартамент-гейт продължава и тази седмица и определено може да претендира за едно от събитията,
Правителството предлага законопроект, с който се правят промени в Закона за българските лични документи 
В сряда с 38 гласа "за", 8 гласа "против" и 3 "въздържал се" евродепутатите от Комисията за граждански свободи подкрепиха споразумение 

Абониране

Въпроси