Печат на тази страница

Joomla 2.5 расширения
joomla Форум

В област Пазарджик по-често посягат на живота си хората със средно образование и живеещите в градовете

Написана от  Сряда, 03 Април 2019 09:29
През 2018 г. инспекторите от РЗИ - Пазарджик регистрираха 27 по-малко суицидни опити в сравнение с предходната 2017 година, съобщиха от пресцентъра на здравната инспекция.
Получената информацията е на база попълнени суицидни карти, подадени от медицинските специалисти от лечебните заведения и центровете за спешна помощ в област Пазарджик и въведени в Националния електронен регистър на суицидните опити в Република България.
След генериране на данни за 2018 г. се констатира следното:
р
егистрирани са 68 суицидни опита – 43 нереализирани и 25 реализирани. През предходната година броят е 95.
Намалели са значително нереализираните суициди с 24 бр.
При опитите, завършили със смърт, не се отчита съществена промяна.

Разпределение по месеци на общо суицидните опити
Стойностите на суицидните опити през годината се движат динамично: През първите два месеца се наблюдава постепенно нарастване: януари - 10,3%, през февруари се увеличават на 13,2%. През март рязко намаляват - 5,9%, а през април се регистрира леко завишаване 8,8%. Май отново намаляват - 5,9%, през юни достигат своя пик - 17,6%. Подобна тенденция се наблюдава и през 2017 г. Юли опитите намаляват на 10,4%, а август са 8,8%. Следва намаляване и задържане през септември суицидните опити са 4,4%, октомври 4,4%, ноември 5,9%, декември 4,4%. Най-рисков през двете години се очертава м. юни.
Средната възраст на суицидантите при суицидните опити /реализирани и нереализирани/ е 40,5 г.

Разпределени по пол и изход на опита
При жените опитите са в по-ранна възраст, като средната възраст на нереализираните суициди е между 22,5
г. /с телесни увреждания/ и 27,1 г. /без увреждания/, а на реализираните е 40,5 г. При мъжете с напредване на възрастта се повишава вероятността за завършване на суицидния опит /реализиран суицид/, както и сериозността на характер на опита – 53 г. /останал жив с телесни увреждания/ и 60,3 г./изход с летален край/.
За поредна година основни водещи способи при общо суицидните опити са отравянето с медикаменти – 41,2%; обесването – 23,6% и отравянето с химични вещества - 11,8%.

Посочени мотиви за суицидно действие
През 2018 г. най-рискова група продължават да са хората с психично разстройство. Висок е процентът на различните конфликтни ситуации: конфликт между съпрузи, конфликт с роднини, конфликти между деца и родители, конфликти с колеги, конфликти със съученици. Следваща група мотиви - рисков фактор, са свързани с отхвърлянето, загубата на любими хора и самотата. Тежките финансови проблеми присъстват с много малък относителен дял - 1,3%.
Поредност на опита – за 83,8% от суицидантите това е първи опит. 4,4% имат вече по един реализиран опит, 2,9% имат по два опита, 4,4% имат повече от два опита. Хора, които сас повече от един суициден опит, са рискова група, нуждаеща се от специализирана психиатрична и психологична помощ, както и от социална подкрепа.

Разпределени по образователна степен
Преобладават хората средно, начално и с основно образование. Средно – 33,4%, основно – 24,2%, с начално образование - 25,8%, без образование – 12,1%. Хората с образователна степен бакалавър са с 1,5%, магистрите са 3%.
През 2018 г. отново по-често опити за самоубийство са извършвали хора от градовете в областта.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Последните от ОщеПан

кинотеатр online
новинки кино