Докладвайте коментара

Най-успешния ръководител на МБАЛ УНИ Хоспитал беше доц. Силви Кирилов
Защо Пейчев пожела да го освободи и другите му повярваха няма смислен отговор
Собствениците могат само да се ядосват
Няма да намерят толкова отдаден на професията си човек