Печат на тази страница

Joomla 2.5 расширения
joomla Форум

Едва в 13 общини има повече деца, отколкото възрастни хора. Сред тях ли са Панагюрската и Стрелчанската?

Написана от  Неделя, 26 Април 2020 20:11
ИПИ публикува две нови карти на „265 истории за икономика”, които показват демографското заместване
на населението в различни възрастови групи за 2019 г.
Първата карта показва отношението на населението във възрастовата група 0-14 години към групата на 65+ години. Стойност от 1 означава, че на всеки възрастен (65+) в дадената община се пада по 1 дете (0-14 г.).
По-висока стойност от 1 означава, че децата са повече, а стойност под 1 показва превес на възрастните.
Съгласно данните от първата карта стойността на Панагюрска община е 0.5, което означава, че възрастните хора са повече от децата до 14 години.
В Стрелчанска община фактите са още по-тревожни, тъй като стойността е 0.43.
В община Пазарджик стойността също е под единица – 0.77.
Според данните на НСИ за населението през 2019 г.
едва 13 общини в страната са имали положително демографско заместване
във въпросните групи
и съответно превес на децата над възрастните (65+).
Най-добър е показателят в Кайнарджа – 1,76, или почти 18 деца за всеки 10 пенсионер.
След това са Николаево (1,49) и Гърмен (1,39). Няма областен център с повече деца спрямо възрастните – най-близо е Сливен с 0,90.  
Обратно, общините с висока степен на застаряване в страната са почти половината – в 110 от тях коефициентът на заместване на групите на възраст между 0-14 г. и 65+ г. е под 0,5, тоест двама или повече хора в пенсионна възраст срещу всяко дете. В някои общини отношението стига до 10 възрастни на едно дете. В големите икономически центрове отношението е по-умерено – между 0,7 и 0,8, но дори и тези стойности не говорят добре за демографската картина.
ИЗТОЧНИК:
Институт за пазарна икономика

Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Последните от ОщеПан

кинотеатр online
новинки кино