Бизнес
Скъпи колеги, приятели и партньори, Прогнозите за непредвидимо развитие на епидемичната обстановка
Работни места за специалисти с висше образование:
Индустриален клъстер "Средногорие" в партньорство с "Асарел-Медет" АД и община Панагюрище
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД, НЕРАБОТЕЩИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ В ДРУЖЕСТВОТО
С един от най-обичаните празници „Децата на ОПТИКС“ екипът на компанията отбеляза 23- тата си годишнина
Увеличава се търсенето на специалисти с висше образование, сочат обявените работни места в Дирекция "Бюро по труда" - Панагюрище.

Абониране

Въпроси