Бизнес
Първите оценки по доброволния браншови стандарт за устойчиво развитие, разработен от Българската минно-геоложка камара (БМГК), вече са факт, съобщава сайтът на камарата.
„Понякога ВиК се отзовава навреме, друг път – не, различно е, пък и те са заети, разбирам го. Но хората не са доволни,
Един от 6-те договори, които Община Панагюрище е подписала за отпускане на финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“, е за проекта “Оборудване на център за временни изложения с туристическа цел“. Договорът е за 25 397,90 лева.
Чие име на политик от Панагюрище е спрягано за бъдещ зам.-министър, става ясно от днешното водещо заглавие на вестник „Още ПЛАМ”.
Към настоящия момент 16 от младежите, участвали на специализираната трудова борса през юни, са започнали работа.
Днес, 1 август, Държавен фонд „Земеделие” отваря процедурата за покупко-продажба на индивидуалните квоти за производителите на краве мляко, т.нар. „Квотна борса”.

Абониране

Въпроси