"Асарел-Медет" АД "Асарел-Медет" АД СНИМКИ: архив на oshtepan.com

"Асарел-Медет" АД търси купувач на производствени отпадъци

Написана от  Четвъртък, 21 Октомври 2021 17:36
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД

гр. Панагюрище
НАБИРА ОФЕРТИ
за избор на купувач
на производствени отпадъци от територията на дружеството
       І. Вид на отпадъка– код и наименование, видове, количества:
$11.     Код 19.12.02 Черни метали (около 700 т/годишно):
$1-         незаготвен стоманен скрап (плътно желязо над 4 мм);
$1-         незаготвен стоманен скрап (тънкостенно желязо под 4 мм);
$1-         дребен стоманен скрап от износени стоманени топки;
$12.     Код 17.04.05 Чугун и стомана (отпадъци от строителство и събаряне) (около 100 т/годишно):
$1-         незаготвени отпадъци (с остатъци от бетон, базалт и др. неметални примеси)
$13.     Код 19 12 03 Цветни метали (около 15 т/годишно):
$1-         отпадъчни медни кабели (с изолация);
$1-         отпадъчни алуминиеви кабели (с изолация);
$1-         цветни метали примесени с черни (незаготвени).
$14.     Код 19 12 04 Пластмаса и каучук (около 200 т/годишно):
$1-                  пластмаса и каучук без примеси на метали;
$1-                  пластмаса и каучук с примеси на желязо (вложки, оплетки, арматури и др.);
$1-                  пластмаса и каучук с примеси на алуминиеви сплави (вложки, оплетки, арматури и др.); .
$15.              Код 16 01 07* Маслени филтри (около 15 т/годишно)
$16.     Код 16 02 11* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоро въглеводороди, HCFC, HFC (климатици, хладилници, фризери) (около 2 т/годишно)
$17.     Код 16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 - отпадъци от електрическо и електронно оборудване, несъдържащо опасни компоненти (ел. печки, бойлери, кафе-машини и др.) (около 3 т/годишно)
ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:
$11.     Предложение за цена за закупуване за 1 тон, като
$1-         цените на черните метали са обвързани с цената съответно на желязо дебело и желязо тънко в деня на продажбата, обявени в www.bgscrap.com;
$1-         цените на отпадъците от цветни метали и съдържащите цветни метали са обвързани с актуалната цена Cash Buyer на LME за съответния метал в деня на продажбата, и курса на БНБ за долара в деня на продажбата;
$1-         цените на отпадъците от пластмаса и каучук с примеси на алуминиеви сплави са обвързани с цената на алуминиево - магнезиева сплав в деня на продажбата, обявена в www.bgscrap.com.
$12.     Всички транспортни разходи са за сметка на купувача.
$13.     Маслените филтри се събират и се извозват в метални варели.
$14.     Годишното количество се изкупува текущо, на равномерни интервали, в петдневен срок от получаване на уведомление.
$15.     Натоварените количества задължително се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона.
ІІІ. Други условия:                                 
$11.     Избраният купувач следва да представи за сключване на договора заверени копия на валидни документи съгл. чл.35 от ЗУО, с всички последващи изменения и допълнения,
$12.     При подписване на договор определения за Купувач следва да представи гаранция (паричен депозит) за изпълнение на договора - в размер на 7 000 лв.
$13.     Офертите се подават в срок до 25.10.2021 год. по един от следните два начина: 
$1-                  Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на купувач на производствени отпадъци“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.
$14.     За допълнителна информация - всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424     
                                   
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси