"Асарел-Медет" АД и проф.Н.Вълканов по време на Националното честване на Деня на миньора през 2017 г. "Асарел-Медет" АД и проф.Н.Вълканов по време на Националното честване на Деня на миньора през 2017 г. СНИМКИ: архив на oshtepan.com

Проф.Н.Вълканов бе преизбрн за председател на БМГК. "Асарел-Медет" АД е в Управителния съвет

Написана от  Събота, 06 Юни 2020 18:24
Проф. дтн инж. Николай Вълканов получи единодушната подкрепа на компаниите от минерално-суровинната
индустрия и е преизбран за втори мандат като председател на Българската минно-геоложка камара. Това стана на проведеното на 29 май Общо събрание. В Управителния съвет с мандат 2020-2022 г. влизат:
·         „Елаците Мед” АД, с ръководител инж. Драгомир Драганов – представител на подотрасъл „Рудодобив“;
·         „Асарел – Медет” АД с ръководител инж. Делчо Николов – представител на подотрасъл „Рудодобив“;
·         „Мини Марица-изток” ЕАД, с ръководител инж. Андон Андонов – представител на подотрасъл „Въгледобив“;
·         “БН Консулт Инженеринг” АД, с ръководител д-р Никола Вардев – представител на подотрасъл „Геология“;
·         „Ватия“ АД, с ръководител Люба Кожухарова – представител на подотрасъл „Добив на индустриални минерали“;
$1·         Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, представляван от проф. д-р инж. Любен Тотев, Председател на Съвета на ректорите – за подотрасъл „Логистични дейности“;
$1·         „Огняново-К“ АД, с ръководител д-р Николай Колев – представител на подотрасъл „Добив на инертни и строителни материали“;
$1·         „Марин Батуров“ ЕООД, с ръководител Ирина Георгиева – представител на подотрасъл „Добив на скално-облицовъчни материали“;
·         „Каолин“ ЕАД, с ръководител Радомир Чолаков;
·         „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с ръководител д-р инж. Илия Гърков;
·         „Евромаркет – Кънстракшън” ЕАД, представлявана от Димитър Илчев;
·         „Сименс” ЕООД, с ръководител Боряна Манолова;
·         Българската асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) – по право;
·         Изпълнителният директор на БМГК доц. д-р инж. Иван Митев е член на УС по право.
Органите за управление и контрол на Българската минно-геоложка камара са:
·         Общо събрание
·         Управителен съвет
·         Председател
·         Контролен съвет
·         Изпълнителен директор
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси