Печат на тази страница

Joomla 2.5 расширения
joomla Форум

Уменията за общуване на български език като най-важна компетентност за персонала посочват работодателите в област Пазарджик. Затруднения за намиране на квалифицирана работна ръка имат 85,1% от анкетираните

Написана от  Петък, 18 Октомври 2019 08:40
Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие проведе заместник-областният управител Петър Белчев,
на което беше обсъдена и приета Информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Пазарджик към 20 септември 2019. Информацията е изготвена от работна група, сформирана със заповед на Областния управител. Анкетната карта съдържа общо 19 въпроса, от които 8 въпроса са свързани с демографията на предприятията (наименование, ЕИК, брой заети, сектор на дейности и т.н.) и 11 въпроса, касаещи конкретната тематика на изследването (знания, умения, компетентности и т.н.). проведениса общо 99 реални анкети, с норма на отговоряемост от 56,6%, която е малко по-ниска от средната за страната (57.39%). От проведения преглед и анализ на резултатите от проучването са изведени следните основни изводи:
•          Като необходими и важни, според анкетираните работодатели, са, на първо място, уменията за самоконтрол и дисциплината и, на второ място, уменията за работа под напрежение;
•          Уменията за общуването на официалния за страната български език са посочени от работодателите като най-важна за персонала компетентност. Тези умения са необходими за ефективни обучения за повишаване на квалификацията на работещите;
•          Общо 85,7% от анкетирани работодатели не предвиждат промяна в числеността на персонала през следващите 6 месеца, което, заедно с това, че постоянната заетост е предпочитана от 90% от работодателите, е знак за стабилитет на заетостта и удовлетворена потребност от кадри. Заедно с това, 85,1% от анкетираните работодатели посочват затруднения при намиране на квалифицирана работна ръка.
•          Търсене на работна сила през следващите 6 месеца очертава доминираща позиция на първичния пазар на труда на работодателите в сферата на общественото хранене – професиите Готвач, Сервитьор-барман и Работник в заведенията за хранене и развлечения формират съществена част от прогнозната заетост;
•          Близо 40% от прогнозираната нова заетост на специалисти с висше образование през следващите 12 месеца се поделя между професиите Преподавател, Специалист софтуер и Технолог-програмист. Около 40% от потребните работници без специална квалификация през следващите 12 месеца са Работници в преработващата промишленост (28%) и Работници в добивната промишленост и строителството (11%). Работници в селското, горското и рибното стопанство съставляват 22,25% от потребните работници без квалификация.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Последните от ОщеПан

кинотеатр online
новинки кино