Докладвайте коментара

В тази обява нещо на дискриминация ми намирисва .Не може ли по-възрастни от 25 години да кандидатстват ?