Докладвайте коментара

От кога медицинските сестри, рехабилитаторите и контрольор по качеството са специалисти с висше образование?