ОщеПан

ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: http://www.oshtepan.com

Обществена поръчка за избор на изпълнител за „Реконструкция на ВиК мрежата на пл. „20 април” и ул. „Д-р Лонг” и дъждовна канализация на ул. „Петър Карапетров”, град Панагюрище, област Пазарджик” с три обособени позиции е обявена от Общината в Агенцията по обществените поръчки на 13 август. Общата прогнозната стойност без ДДС е
Тази сутрин служители на общинско предприятие „Чистота” изкореняваха дърветата на един от тротоарите на ул. „Стефан Финджеков”. 
От „ВиК-П” ЕООД, Панагюрище съобщиха, че от 20:00ч. на 15 август до 20:00ч. на 16 август 2013г., ще бъде извършено хиперхлориране на водопроводната мрежа на град Панагюрище и на селата
В срок завърши строителството на новата едноетажна жилищна сграда, тип „Защитено жилище”, която ще е Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. Стойността на градежа е при първоначална обща прогнозна стойност на обществената поръчка от 584 361 лева с ДДС. Строителството е възложено на „ЗАПРЯНОВИ – 03” ООД, Асеновград, и извършено за 100-ина дни, като застроената площ е 438,76кв.м. Първата копка на обекта кметският екип, заедно с директорите на Регионалната и местната дирекция „Социално подпомагане” направиха на
Във връзка с кампанията за бране на боровинки в Швеция от Агенцията по заетостта за пореден път обръщат внимание и съветват българските граждани, които заминават за бране на боровинки в Швеция, да не се доверяват на случайни лица и фирми, които им обещават работа. Препоръчва се на заминаващите работници за бране на боровинки в Швеция да си купят предварително билет за връщане в България, както и да си направят здравна застраховка. Списъкът на фирмите–посредници за осигуряване на работа в чужбина може да бъде намерен във всяко
За община Панагюрище са одобрени нови 57 работни места по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” (ОСПОЗ), съобщи Цеца Плачкова-Попова от „Връзки с обществеността” в Общинска администрация. Одобрените места са за изпълнение на аварийни дейности при зимни условия. Наетите ще бъдат назначени на работа при

Абониране

Въпроси