ОщеПан

ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: http://www.oshtepan.com

Жътвата приключи

Вторник, 20 Август 2013 10:35
Жътвата в община Панагюрище приключи, съобщиха от Общинската службата по земеделие. Средният добив на пшеница е около 230кг. на декар, като най-висок е бил в землището на с.Баня – 320кг./дка. През настоящата година ечемикът не е бил много, но от землищата на селата Попинци, Баня и Бъта, където е бил посят, са добити средно
С плакет, диплом и прекрасни впечатления от Румъния се завърнаха танцьорите от ФТС "Тангра" към читалище "Искра-1872"- с. Попинци, с ръководител Мария Терзийска. От 13 до 17 август те имаха възможността да бъдат част от XVII-то издание на Международен фолклорен фестивал "Кралят на боровете"
Осем са позициите, обявени от Регионалния инспекторат по образование – Пазарджик, за които се набират банка кадри – заместващи учители в детски и учебни заведения в община Панагюрище. Обявлението е по проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”. Заявление за включване в банката кадри може да се подаде в

Тютюнопушенето намалява

Понеделник, 19 Август 2013 15:22
След дългогодишни тенденции на увеличаване на тютюнопушенето у нас, през последните години се наблюдава намаляване на неговото разпространение. Констатацията е само една от многото в Проекта на Национална здравна стратегия за периода 2014-2020 година, който днес сутринта трябваше да бъде обсъден на Обществения съвет към Министерството на здравеопазването. През 1952 г. са пушили 13.7% от българските граждани, през 2007 г. – 45.2%, докато през 2008 г. те са 38.8%, а в началото на 2012 г. като пушачи се самоопределят 36%. След влизане в сила на тоталната забраните за тютюнопушене в закрити обществени места, към края на 2012 г. пушачите са

Кампания за зависимостите в училищата

Понеделник, 19 Август 2013 15:08
Практически съвети относно агресията сред децата и как да се справят с нея, ще получат на 13 септември членове и обществени възпитатели от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съобщи нейният секретар Боряна Шкодрева. Лектор ще е психологът Милена Манова, управител на Институт по позитивна психотерапия - София и преподавател в СУ „Климент Охридски”. Шкодрева допълни, че продължава инициативата на Комисията по
Относителният дял на оправданите лица, с влязъл в сила съдебен акт, спрямо всички лица, с влязъл в сила съдебен акт за Окръжна прокуратура - Пазарджик за първото полугодие на годината е 9,8% при средни за страната 5%, показват данни от отчета на Прокуратурата на РБългария, публикуван на интернет страницата й. Относителният дял на върнатите от съда дела спрямо образуваните в съда дела по внесените прокурорски актове е 12,1% за страната, а за ОП Пазарджик – 3,7%. През първите шест месеца на 2013 г. прокурорите от териториалните прокуратури в страната са работили по

Абониране

Въпроси