ОщеПан

ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: http://www.oshtepan.com

Остават 23 дни до Рождество Христово

Неделя, 01 Декември 2013 09:46
С приближаването на Рождество Христово, коледното настроение обзема все повече хора. Заедно с украсите по улици, домове и магазини, заснеженият пейзаж и музиката, филмите са друг фактор, който ни пренася в други светове.
 Р Е Ш Е Н И Е   №442  На Общински съвет – Панагюрище, прието назаседание от 28.11.2013 г., Протокол №31ОТНОСНО: Приемане размера на Такса битови отпадъци (ТБО) в Община Панагюрище за 2014 година и План –сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците през 2014 година.Предложение от Кмета на община Панагюрище вх.№ОС-02-919/22.11.2013г.   На основание  чл.67 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
Десетина тийнейджъри от младежката панагюрска организация на Българския червен кръст днес по обяд раздаваха презервативи и брошури „Какво знаем и какво не знаем за СПИН”.
Повече от два часа продължиха дебатите, част от общественото обсъждане за разработване на участък „Лиса могила” от „Асарел-Медет” АД.
При препълнена зала на 29 ноември в Община Панагюрище се проведе обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда относно добива и първичната преработка на метални полезни изкопаеми – медни руди.
Във връзка с решение на Общински съвет - Панагюрище, взето на 28.11.2013 година, за определяне на таксата за битови отпадъци, напомняме на жителите на Панагюрище, че размерът на таксата бе увеличен с 0.7 промила. За ползване на кофа тип „Мева“ - 110 литра увеличението е от 240 лева на 480 лева.

Абониране

Въпроси