четвъртък , 18 април 2024
Водещи новини
Архитект Никола Бояджиев получи днес заповедта си за ВрИД кмет на община Панагюрище от областния управител Валентина Кайтазова СНИМКАТА е предоставена от Пресцентра на Областна администрация - Пазарджик

Арх.Никола Бояджиев е ВрИД кмет на община Панагюрище от 27 октомври до…

ДНЕС Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова връчи заповедите на назначените временно изпълняващи длъжността кмет на 15 населени места от област Пазарджик, които ще изпълняват тези функции от 27.10.2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет. В законоустановения срок съгласно чл.42, ал.8 от ЗМСМА /7-дневен срок преди края на мандата-20.10.2023г./  –

Общински съвет – Панагюрище не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Панагюрище и кметства – с. Баня, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, с. Поибрене, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Пазарджик.

Общински съвет – Белово не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Белово и кметства – с. Аканджиево, с. Дъбравите, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. Мененкьово, с. Малко Белово, с. Сестримо.

Общински съвет Пазарджик не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Црънча.

В изпълнение на чл.42, ал.10 от ЗМСМА, временно изпълняващ длъжността кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се назначава от областния управител, когато общинският съвет не е приел решение в срока по ал.8.

Вярвам, че всеки един от Вас осъзнава голямата отговорност, която поема като еднолични органи на изпълнителната власт… От Вас в голяма степен зависи изборите да се проведат в нормална обстановка и при спазване на законовите разпоредби, посочени в Изборния кодекс, решенията на ЦИК и решенията на ОИК, каза при връчването на заповедите областният управител. 

Новоназначените ВрИД кметове подписаха заповедите си в присъствието на областния управител Валентина Кайтазова, зам.-областния управител Стефан Димитров и главния секретар на Областна администрация – Пазарджик Светлан Карталов. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Пазарджик.

Заповедите на областния управител са поставени на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Пазарджик и публикувани на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик.

З А П О В Е Д
№ ТУ-231
Пазарджик, 25. 10. 2023 г.
Областният управител на област с административен център град Пазарджик е
сезиран с писмо с вх. № 40 00-149-1/23.10.2023г. от изпълняващият длъжността
Кмет на община Панагюрище, съгласно заповед 650/26.09.2023 г., че в
законоустановения срок съгласно чл.42, ал.8 от ЗМСМА /7-дневен срок преди
края на мандата-20.10.2023г./, Общинският съвет не е приел решение за
избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Панагюрище.
С оглед изложеното и на основание чл.42, ал.10 от ЗМСМА, във връзка с
чл.42, ал.8 от ЗМСМА, с оглед защитата на обществения интерес, засягащ
цялостната дейност на Община Панагюрище, за осигуряване на нормалното и
непрекъснатото функциониране на администрацията, предвид необходимостта от
наличие на представляващ съставната административно-териториална единица за
осъществяване на вменените му от закона дейности за административно
обслужване на населението, визирани подробно в чл. 44 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
З А П О В Я Д В А М:
НАЗНАЧАВАМ Временно изпълняващ длъжността кмет на Община
Панагюрище – арх. Никола Панчов Бояджиев, ЕГН: 9010063527, с
възнаграждение, определено от Общински съвет – Панагюрище за съответната
длъжност.
Същият да изпълнява тези функции от края на мандата на кмета на
общината – 27.10.2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Заповедта да се връчи срещу подпис на арх. Никола Панчов Бояджиев за
изпълнение и да се изпрати на общинска администрация Панагюрище.
Препис от заповедта да бъде поставена на таблото за обявления в сградата
на Областна администрация Пазарджик и публикувана на интернет страницата на
Областна администрация Пазарджик.
ВАЛЕНТИНА КАЙТАЗОВА /п/
Областен управител

 

Вижте още

Пълна колекция от медали спечелиха певческите млади панагюрски таланти на Международния фестивал „Абанико“

Пепа ФИЛИНА Група от 26 певци и инструменталисти, обучаващи се в музикалните класове към Центъра …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.