Пастир Емануил Тинев /вляво/ и Евангелската съборна църква в Панагюрище Пастир Емануил Тинев /вляво/ и Евангелската съборна църква в Панагюрище oshtepan.com

Странността на Божиите пътища

Написана от  Вторник, 27 Февруари 2018 15:17
Пастир Емануил ТИНЕВ
Има много и различни проблеми, свързани с живота ни на вяра. Никъде в словото на Бога не ни е обещано, че животът ни на земята ще е „по мед и масло“.
Библията ни предупреждава, че имаме неприятел, враг на душите ни, който е винаги активен. Неговата голяма цел е да ни обезсърчи и даже да ни накара да се отречем от Христос. С различни изкушения той атакува умовете ни, за да подкопае вярата ни.
Едно от големите безпокойства на нашето време са промените, които се случиха в края на миналия век и тези, които се случват сега.
В миналото проблемът на християните не е бил толкова с историята, а с науката. В онзи период вярващите бяха атакувани с научните открития, които „оборват“ Библията. Трудността тогава беше да се примирят наблюдаваните процеси и факти в природата с Библейското учение. Истина е, че това продължава и че и днес има хора, които са обезпокоени и объркани от привидните противоречия между науката и Божието слово.
Но днес проблемът е историята, историческите събития и как ние християните трябва да ги разбираме в светлината на Библията.    Проблемът с историята не трябва да ни обърква и още по-малко да ни обезпокоява. Нямаме никакво извинение поради ясното поучение в Божието слово. Нямаше никакво извинение за християните, които бяха объркани от спора между наука и вяра в Бога. Още по-малко извинение има всеки, който претендира, че е християнин, а е объркан от събитията в света.
Защо? Защото Словото на Бога се занима с историята по възможно най-ясния начин.
Защо тогава има християни, които са обезпокоени и объркани?
Защо и ние понякога сме в това число?
Главната причина изглежда е, че много християни използват Библията в тесния смисъл - само като книга за личното им спасение.
Мнозина мислят, че главната тема в Божието слово е за нашето лично взаимоотношение с Господа. Разбира се, че това е една от централните теми в писанията и ние благодарим от сърце за спасението на душите и телата си, без което ние бихме били безпомощни и отчаяни.
Но словото на Бога поставя въпроса за личното ни спасение в по-големия контекст. Главното послание на Библията засяга състоянието на целия  космос и неговата съдба. Затова и Писанието започва със сътворяването на света, а не с нас.
Проблемът е, че ние сме вглъбени в нашите лични проблеми, а Бог е загрижен за проблемите в целия свят. И, ако ние нямаме това Библейско разбиране, не е чудно, че настоящите събития в Европа и света ни плашат и отчайват. Но, ако четем цялата Библия, а не си избираме отделни, любими пасажи, ние ще открием мъдро, проницателно разбиране на историята. То ще ни помогне да разберем какво се случва днес и че всички исторически събития са включени в Божия план.
Най-великото и възвишено поучение на Божието слово е за космоса и неговата съдба!
Ние имаме съвършена илюстрация за това в книгата на пророк Авакум!
Пророкът подхожда към проблема с историята по един особено интересен начин. Не по академичен и философски начин, а като объркан, озадачен и смутен човек, независимо че е пророк.
Той пише тази книга, за да разкаже своята лична опитност. Авакум беше много смутен от това, което се случваше. Той беше загрижен и се опитваше да примири, това което видя, с това, което вярваше.
Същият подход към въпроса откриваме навсякъде в Библията, особено в Псалмите и Пророците. Но внимателният читател ще открие този проблем не само в Стария завет, но и в Новия завет.
 Господ, например, ни дава да надникнем в историята и да видим връзката между взаимоотношението на възкръсналия Христос с църквата си и как това влияе на историята на света в книгата Откровение.
Ние трябва да прогледнем за истината, че историята е голяма тема в святото Писание!
Започвайки да изучаваме Авакум, ние първо трябва да разгледаме ситуацията, с която се сблъсква пророкът.
След това можем да продължим като изведем някои определени принципи. Така ние ще видим че това, което причинява безпокойство и тревога за пророка е същото, което причинява безпокойство и тревога днес. Как да примирим характерът на Бога(любов, всемогъщ.милостив,благодатен) с това, което се случва днес?
Авакум видя Божия народ в състояние на голямо отстъпление.Той беше се отвърнал от Господа и беше Го забравил и  тръгнал след чужди, лъжливи богове. Не е чудно, че пророкът извиква : ст.2-4
Каква ужасна картина : Необуздан грях, неморалност и порок !                                          Тези които имаха  власт и на които беше поверено управлението бяха небрежни и лениви. Те не прилагаха закона справедливо и честно. Беззаконието беше навсякъде. И когато някой дръзвал да възрази и да протестира, власт имащите откликвали с кавги и раздори. Последвало сериозно отпадане от вярата и политически и морален упадък.
Такава била тревожната ситуация, с която се сблъскал Авакум. Проблемът бил сериозен. Той не можел да разбере, защо Бог допуска всичко това. Той се молим на Господа за това, но изглеждало че отговор няма. От тук и недоумението на Авакум в ст.2!
Но за нещастие на пророкът, това било само началото на неговото безпокойство и беди. Следвайки неговото оплакване, че не го слуша и не отговаря на молитвите му, Бог отговаря на Авакум по напълно неочакван начин : ст.5,6
На практика, Господ казва на пророка : „Добре! През цялото време Аз слушах твоите молитви и сега ти казвам какво съм решил да направя. Аз ще издигна халдейците!“
По онова време халдейците били много незначителен, маловажен народ сравнени с асирийците, които били великите съвременници на Израил.
Авакум вече е объркан и смутен от факта, че Бог допуска нечестието на завладее Неговия народ. Сега той е шокиран да чуе, че Господ е решил да издигне напълно езически, нечестив народ да завладее земята на народа Му и да накаже народа Му. Пророкът е почти смазан. Това е проблемът, с който ще се занимаваме в книгата на пророк Авакум.
Посланието на Авакум е извънредно необходимо за нашите дни, когато много от нас са объркани и смутени от това, което се случва в света и специално в Европа.
Ще започнем с две твърдения :
Често Божиите пътища са тайнствени и
Често Божиите пътища са погрешно разбрани! 
1.Божиите пътища са тайнствени в Неговото бездействие
1-вото нещо, което откриваме когато изучаваме Божиите действия е, че Господ странно мълчи и бездейства в определени обстоятелства.
Защо Бог допуска да се случат определени обстоятелства?                                                  Защо Христовата църква е в това състояние днес? Защо Господ допуска либералното богословие да напредва, да подкопава реформаторската вяра, като се отрича от основополагащите библейски истини?
Защо Бог не порази и премахне хората, които богохулстват като представят друго благовестие, вместо да проповядват Благовестието на чистата Божия благодат? Защо Святият и Всемогъщ Господ допуска да се извършат толкова зли и ужасни дела в Неговото име?
А защо Бог не отговаря на молитвите на своя народ за съживление? Божият народ се моли за нова Реформация в продължения на десетилетия. Молитвите на много Божии деца са искрени, пламенни и постоянни, но като че ли нищо не се случва. И ние като пророк Авакум често питаме : ст.2а
Но това не е само проблем за църквата като цяло, това е въпрос с който се сблъскват мнозина лично. Някои от нас се молят от много години за спасението на милите на сърцата си и като че ли нищо не се случва.
Защо Бог мълчи? Защо не отговори по-скоро на нашите молитви?
Нека си признаем, че често сме нетърпеливи да чакаме с вяра отговора от Господа. Ние не разбираме защо святият Бог допуска да се случи това в нашето семейство и в нашата църква.
2.Божиите пътища са тайнствени поради Неговото неочаквано провидение
2-то нещо, което откриваме за Бога е че Той понякога ни дава неочаквани за нас отговори на нашите молитви. Това повече от всичко друго стресна и учуди Авакум. За дълго време Господ не отговаря, но когато го прави Неговият отговор е даже по-неразбран за пророка от мълчанието Му! Авакум беше сигурен, че Бог ще накаже Божия народ заради греховете му и след това ще изпрати съживление.
Но Божият отговор е : „Аз ти отговарям, като издигам халдейската армия, която ще разруши вашите градове!“ Това е най-неочакваният отговор за пророка, но това беше отговорът от Бога и това се случи.
Джон Нютън написал стихотворение, което разкрива подобна опитност. Той осъзнал че трябва да иска нещо по-добро за своя духовен живот. И започнал да се моли настоятелно за по-дълбоко познание на Бога. Той очаквал някакво прекрасно видение да раздере небесата и да  донесе  „благословени потоци“ в живота му. Но вместо това, в продължение на месеци Нютън преживял „Божието изоставяне“, а сатана го атакувал жестоко. Джон бил изкушаван и изпитан отвъд неговото разбиране. Накрая той разбрал и се убедил, че това е начина по който Господ му е отговорил на молитвата. Бог позволил той да слезе в дълбочините, за да го научи да разчита напълно на Него. И когато Нютън научил урока си, Господ го извел от това изпитание.
Ние всички имаме слабостта да си мислим, че имаме представа за това как Бог ще отговори на нашите молитви. Ние си мислим, че Бог може да отговори само по един единствен начин.                                                                                              Но Библията ни учи, че Господ понякога отговаря на нашите молитви като допуска нещата да станат даже по-зле, преди да се подобрят.
Той понякога прави точно обратното на това, което очакваме. „Той може да ни изненада даже като изпрати „халдейската армия“ в живота ни.“
Но запомнете, фундаментален принцип в живота ни на вяра и следване на Господа е „да очакваме неочакваното във взаимоотношенията си с Бога!“
Чудя се какво би си мислил моя баща, дядо, прадядо ако знаеха предварително какво ще е състоянието на църквите ни днес? Те не бяха щастливи за проблемите на църквите тогава. Още тогава имаше съживителни събрания и настоятелни молитви за реформирането на църквите ни в България. И ако можеха да видят състоянието на църквите ни днес, нямаше да повярват на очите си, че въпреки свободата, църквите ни като цяло западат. И ето че Бог допуска това да се случи. Това е един неочакван отговор на много молитви. Но нека не преставаме да вярваме, че Бог знае какво върши и че Той позволява състоянието на нашите църкви да се влоши, преди да преживеем една нова Реформация!
3.Божиите пътища са тайнствени поради Неговите необичайни инструменти
3-та отличителна черта на Божиите пътища е, че понякога Господ използва странни инструменти, за да коригира Своя народ. От всичките народи по света, Бог избира да издигне халдейците, за да дисциплинира, за да обуздае Израил.
Такава възможност била немислима по онова време, но и тук виждаме факт който е очевиден в целите писания : Бог когато реши може да използва и нечестивите халдейци.                                                                                                           В историята, Той е използвал най-различни странни и неочаквани инструменти, за да изпълни Своите намерения. Кой би си помислил, Бог може да използва нацизма и комунизма за Своя суверен план?
Тази Библейска истина е много приложима и днес, когато Европа е залята от бежанската вълна. Дали Бог е изпуснал нещата от Своя контрол? Не!
Много е важно да имаме библейската гледна точка за минало, настоящето и бъдещето, за да може правилно да се молим и да очакваме даже неочакваното. Ние трябва да осъзнаем истинското състояние на църквата и да признаем греха. Трябва да разберем, че е възможно Бог да използва даже силите, които са враждебни на църквата Христова за Своя план!
Ясното поучение на Божия пророк Авакум е, че Господ може да използва странни за нас инструменти, такива които ние най-малкото очакваме, но които ще изпълнят Неговия суверен и свят план за нас и целия всемир!                                         За това само на Бога да бъде вечна слава! Амин!
2.Божиите пътища се неразбрани
От небрежните вярващи
От света
От пророкът
Тук е мястото да изведем няколко Библейски принципи, които да помогнат за разрешаването на проблема с историята :
1)Историята е под Божествен контрол
2)Историята следва Божествения план
3)Историята следва Божественото разписание
4)Историята е свързана с Божието царство
Оценете
(4 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси