Преобразени в Неговия образ и кои са светии (Коринтяни 3:12-18)

Написана от  Събота, 11 Ноември 2017 17:34
Проповедник Лука ШИНДАРОВ
Божията цел, а вярвам, че и желанието на всеки истински вярващ, е да стане като Христос.
Да придобие характера на Христос. Но това не е лесна работа и не се постига за един ден и със собствени усилия. Необходима е Божията благодат. Необходимо е време на вяра и посвещение. Най-високата оценка на един християнин е да се каже за него, че прилича на Христос.
Днес много християни се стремят към придобиването на духовните дарби, което не е лошо. Те искат да говорят езици. Те търсят огнено служение. Искат да говорят завладяващо и да печелят души за Христос.
Но малко са тези, които искат да приличат на Христос по характер и да се преобразяват в Неговия образ.
Да бъдат смирени и покорни на Отец. Да бъдат благи. Да не отвръщат на хулата с хула и т.н.
Но, за Слава на Бога, такива хора все още се намират. Например, един християнин казва: „След като видях толкова много хора да проповядват за Христос, а толкова малко да живеят за Христос, аз си поставям за цел да живея като Него“.
Нека не забравяме, че това е и Божията воля за всеки един от нас като християни. Това е нашето освещение.
Но какво означава думата освещение?
Според Библията да бъдеш свят или осветен означава да бъдеш отделен. Отделен за Бога. За свята употреба. Например, в Стария завет Бог освети седмия ден, като го отдели от останалите като ден за почивка. В Битие 2:3 се казва: Бог благослови седмия ден и го освети…“.Също така скинията и всички нейни принадлежности са били отделени за богослужение. "И да Ми направят светилище, за да обитавам сред тях" (Изход 25:8).
А в Новия Завет се казва, че всички вярващи са били осветени от Святия Дух, още преди да бъдат спасени 2Сол. 2:13
Библията казва, че Той ни е избрал преди създанието на света да бъдем святи, четем в Еф. 1:4.
Това е Божията цел - да бъдем преобразени в образа на Неговия Син.
Днес Библията ни казва, че ние сме осветени за Бога преди създанието на света, но също така е вярно, че ние трябва да търсим и да се стремим към освещение. Освещение, отнасящо се до нашия ежедневен живот. Бог иска да живеем живот отделен от греха и злото, и същевременно да бъдем готови да бъдем употребявани от Него. Ние трябва да живеем за Бога. Ап. Павел призовава вярващите да очистят себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстват в святост със страх от Бога ІІ Кор. 7:1.
В същия дух пише и ап. Петър. Той казва: - „Както е Свят този, Който ви е призовал, така бъдете и вие святи в цялото си поведение“ : 1 Петр. 1:15
Бог иска ние, които се наричаме с Неговото име да се различаваме от хората в този свят. Бог иска да бъдем различни. Когато Бог ни е новородил чрез Духът Си, това е само началото. А пътят на освещението е дълъг и трае цял живот. Бог иска ние да се развиваме и да израстваме като християни. Той иска ние да се преобразяваме в образа на Неговия Син! Апостол Павел казва: - „А ние всички с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен“ 1Кор. 1:18.
Нека да поразмишляваме върху този стих, защото той засяга важни аспекти за християнската святост.
1. Важно е да се отбележи, че всички християни са призовани към святост, а не само една група от църквата, като пастири и учители. Апостолът казва: - „Ние всички“. Не само апостолите, а апела е към всички вярващи. Бог иска светии!
Кои са светии?
Дали са само неколцина, починали християни, или всички вярващи. В Новия Завет всички вярващи са наречени светии. Ап. Павел писа до светиите в Ефес Еф. 1:1. Той писа до светиите във Филипи Фил. 1:1. Той писа и до светиите в цяла Ахая ІІ Кор. 1:1.
Така, че според Божието слово всички вярващи сме светии и сме призовани към святост.
2.     С открито лице.
Когато Мойсей слиза от Синайската планина, след като бил в присъствието на Господа, лицето му светело. Затова израилтяните се страхували да приближат при него. И той слагал на лицето си покривало. Но, когато влизал пред Господа да говори, той вдигал покривалото (Изход 34:30-35). Затова тук в този стих в ІІ Кор. 3:18 се казва, че ние с открито лице виждаме Божията слава.
Грехът е този, който ти заслепява и ни отделя от Бога. Той стои като покривалоq за да не можем да видим Божията слава. Но, когато изповядаме греховетеq си нашето лице бива открито пред Господа. Тогава няма нищо, което да ни разделя от него. Защото кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всички грехове.

3.     Гледайки като в огледало
Както казва ап. Павел: „Сега виждаме нещата неясно, като в огледало, тогава ще ги видим лице в лице…“ І Кор. 13:12. Огледалото това е Божието слово. И когато четем Библията, ние виждаме Господ Исус Христос, изявен в цялото си великолепие. Ние все още не Го виждаме лице в лице. Сега Го виждаме само с очите на вярата. Така, както е описан в Словото. Гледайки Го ние отразяваме Господната слава. Както е записано в превода на Библията на Библейска лига. Подобна на Мойсей. Както неговото лице светеше след срещата му с Господа и отразяваше Божията слава, така и ние, когато се вглеждаме в образа на Христос, разкрит ни в Словото, отразяваме Божията слава. Ние биваме светлината на света, пръскащи лъчи в мрака. Но в някои други преводи се казва, че виждаме Божията слава.
4.     Виждаме божията слава.
Четейки и изучавайки Библията,, ние не само отразяваме, но и виждаме Божията слава. Ние виждаме Неговия характер и Неговите дела. И не само това, ние виждаме Исус и в сегашната Му слава, когато е на небето отдясно на Бога. Виждаме, че Той продължава да бъде Пророк, Свещеник и Цар. Ние виждаме Неговото величие. Той е глава на църквата и Съдия на целия свят. Забележително е, че, когато дякон Стефан биваше убиван с камъни от фарисеите, преди да умре, той видя Божията слава. „А Стефан, изпълнен със Святия дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога“ (Деяние на апостолите 7:55). Когато гледаме Божията слава, ние биваме преобразявани в същия образ.

5.     Биваме преобразени в същия образ.
Четейки всеки ден Божието слово и изучавайки го, ние съзерцаваме Исус и така постепенно и неусетно ние ставаме като Него. Ние се променяме. Това е работата на Святия Дух чрез Божието слово вътре в нас. Той ни преобразява в същия образ, описан в Библията. Тук се крие тайната на християнската святост. Да видим как един грешник, един бирник или една блудница стават светии. Вглеждайки се в Христос ние ставаме като Него. Най-голямото свидетелство пред света е нашия променен живот. Гледайки на Исус ние се променяме. Не да гледаме другите около нас, защото ще се разочароваме. Не да гледаме на себе си, защото ще се обезсърчим. Но да гледаме на Господа и тогава ще се преобразим в Неговия образ.

6.     От слава в слава.
Тази промяна, която Святият Дух прави вътре в нас, ни пренася от една степен на слава в друга. Ние израстваме и не оставаме младенци във вярата. Но това става постепенно, а не веднага. Както е казал Иван Вазов за българския народ: „Тайно и полека народът порасна с няколко века“.

7.     Както от Духа Господен.
Както казахме тази промяна идва от Святия Дух. Това е онова добро дело, което Той е започнал вътре в нас и Той е обещал, че ще го доведе до край. Това е промяната на нашия ум, на нашия характер, на нашето говорене и поведение. Всичко става от действието на Духа вътре в нас. Това не е плод на нашите усилия, а това е плодът на Духа. А той е – любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност и т.н.
Това е Божията цел. Да бъдем плодоносни и да живеем за негова слава. Тайната на нашето освещение е Христос. И колкото повече се вглеждаме в Него, толкова повече ще започнем да приличаме на Него. Амин!
Оценете
(1 глас)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси