Eвангелска съборна църква в Панагюрище Eвангелска съборна църква в Панагюрище СНИМКИ: Архив на oshtepan.com

Реформаторска вяра вече 500 години. Кои са нейните 5 основополагащи принципа?

Написана от  Вторник, 31 Октомври 2017 07:30
Пастер Емануил ТИНЕВ
На 31 октомври 1517г. августинският монах Мартин Лутер заковал на вратата на дворцовата църква във Витенберг 95 тезиса 
или възражения против заблудите и злоупотребите в католическата църква.
Така този ден - 31 октомври, става ден, в който се празнува Божието дело чрез Протестантската Реформация !                        Реформаторите издигат 5 основополагащи Библейски принципа:

1.Сола Фиде=Само чрез вяра
Какво трябва да направя, за да бъда спасен? Какво да направя, за да бъда избавен от вината за моя грях и да бъда примирен с Бога?
Мартин Лутер се е борил с тези въпроси в продължение на повече от 10 години. Неговият път на вярата започнал през 1505 година, когато бил на 21 години. Той попаднал в една буря и без малко щял да бъде ударен от гръмотевица. В ситуация на страх и ужас той извикал: „Света Ана, помогни ми и аз ще стана монах!".
Лутер влязъл в манастир и започнал да търси увереност, че Бог има благоволение към него, че го обича и че ще избегне ужасите на Неговия гняв. Лутер бил млад мъж, но се отказал от всички светски удобства и удоволствия. Въпреки това, нямал сигурност за своето спасение. Без значение колко усилено се опитвал, неговите опити не могли да компенсират тежестта на неговата вина.
По-късно той заявил: „Ако има монах, който ще заслужи рая чрез своето монашество, това съм аз!"
Въпреки това дълбоко в сърцето си Лутер знаел, че и най-добрите му усилия, и най-чистите му дела не са достатъчни.
През ноември 1510 година Мартин Лутер заминал за святия град Рим, където  се надявал да получи мир с Бога. 
Лутер, като много християни по неговото време, търсил достъп до заслугите на светиите.
Той се докоснал до святи реликви като клонка от горящия храст, в който Бог се явява на Мойсей, една от монетите, които Юда получил за своето предателство. Участвал в меси, където се повтаряла господната молитва. Посетил много от светите места, но въпреки това не получил никакво удовлетворение. Лутер се чувствал изолиран от Бога и, въпреки че се изкачил на колена по стъпалата в Рим и казвал господната молитва на всяко стъпало, той не получил мир с Бога и нямал увереност в Неговата милост и прошка.                              
През април 1520 година бил преместен във Витенберг, Германия. Там започнал да търси Бога чрез изповед на своите грехове по католическия начин, но не се чувствал по-близо до Бога и нямал увереност в своето спасение.
Повратната точка за Лутер е, когато бил поканен  да започне да преподава богословие в университета във Витенберг.
Колкото повече изучавал Божието Слово, толкова по-ясно благовестието ставало за него.
Така той започнал да се бори с фразата „правдата от Бога“ в процеса  на своята редовна подготовка за лекциите.
Така монахът най-после достигнал до разбирането на Евангелието:
„Праведният чрез вяра ще живее!“
Прозрението на Мартин Лутер е толкова основополагащо и за нас днес!
Какво трябва да направя, за да се спася? Това е въпросът, който и ние си задаваме днес.
Трябва ли да се извършат достатъчно добри дела, да посетя достатъчно святи места, да се допра до парче от кръста Христов или до мощите на светии, за да се спася?                                                                           
Не, разбира се! Това, което трябва да направя, е да повярвам в Господ Исус Христос като мой единствен Спасител!
Да отида с празни ръце при Бога и да получа Неговия съвършен дар само чрез вяра!

2. Соло Кристо=Само Христос
След като Мартин Лутер заковал на вратата на дворцовата църква във Витенберг 95-те тезиса, той участвал в много дебати за християнската вяра. Написал и няколко трактати, в които развил практичното приложение на духовното си прозрение, че спасението е само чрез вяра: „След като сме оправдани само чрез вяра, ние трябва да се доверим само на Христос за нашето спасение, а не на свещениците, църквата, светиите, тайнствата и …"
Какво трябва да правят християните? Лутер отговаря:
„Вярващите в Христос трябва да гледат само към Христос, да се доверят само на Христос! Той е нашият Спасител.
Единствено Христос е нашата жертва.
Единствено Той е нашият единствен Посредник, Ходатай!
Ние изповядаме греховете си на Него. При участието си в Господната трапеза ние се наслаждаваме на общението си с Христос!      При смъртта нашата единствена надежда за вечен живот е Христос!“
Мартин Лутер продължава: „Кръстът Христов, делото на кръста е нашето единствено богословие!“
Тези твърдения разклатили из основи цялата система на католическата църква.
Упованието на светии, на свещенството, на месата като жертва, на църквата като единствен дистрибутор на Божията благодат и други отклонения били атакувани и повалени на земята!
Спасителната благодат идва до вярващия моментално от Христос чрез Благовестието!
И понеже Библията поучава, че посредническото служение на Христос е уникално и напълно достатъчно, Лутер и другите реформатори потвърдили свещенството на всички вярващи.                                 
Всеки християнин, казват реформаторите, има право на директен достъп до Святия, Всемогъщ и Милостив Бог чрез Христос!
 Да! Христос ни е направил „царско свещенството“ и „царство от свещеници“ (1Петр.2:9;Откровение1:6)
Нашата привилегия, право и радост е да отидем директно при Бога чрез Исус Христос, без помощта на човешки посредници!
Христос, единствено Христос ни прави участници в изкуплението. Само Той е нашият Спасител и Посредник, който ходатайства постоянно за нас !
3.Сола Скриптура=Само Свещените Писания
Средновековната църква приемала, че окончателния авторитет за вярата и християнските дела, принадлежи на папата. Единствено той имал властта да тълкува Библията, традициите, църковните отци, църковните събори. Папата даже имал право да формулира нови доктрини!
Лутер считал, че крайният авторитет за нашата вяра и дела е на Божието Слово, Библията! За това той използвал винаги Свещените Писания при диспутите с опонентите си, въпреки че те използвали авторитета на папата, църковните събори, църковните отци и традициите. По време на диспута в Лайпциг Лутер казал на председателя на събранието Йохан фон Ек :                                „На обикновен християнин, който е въоръжен с Библията трябва да се вярва повече от папата и църковните събори без Библията. А що се отнася до папските декрети за индулгенциите, аз казвам че нито църквата нито папата могат да ги направят предмет на християнската вяра. Декретите трябва да идват от Свещените Писания. И в името на Божието Слово и заради Божието Слово ние отхвърляме папата и съборите.“
След диспута Лутер имал около година отдих, който бил нарушен от пристиганетона папската була във Витенберг. Тя осъждала реформатора и неговите дела и изисквала да се отрече от тях в срок от 60 дни. Лутер отказал да се подчини на папата и вместо да изгори своите трудове, изгорил папската була като декларирал, че тя осъжда самия Христос!
Императорът на римската империя Карл 5-ти се съгласил с католическата църква, че Мартин Лутер трябва да се яви на наближаващата асамблея на принцовете във Вормс през Април на 1521г. Там той бил разпитан пред императора, германските принцове и представителите на католическата църква.Процесът бил драматичен, продължил няколко дни и към самият край му задали въпроса :  „Отричаш ли се от книгите си и ересите, които те съдържат?“
Лутер отговорил с реч, която разтърсила света : „Освен ако не бъда убеден от Божието Слово и чрез ясни аргументи, че съм на грешен път, аз не приемам авторитета  на папата и църковните събори, защото те често  грешат и си противоречат. Аз не мога да се отрека от писанията си, защото съм подчинен на Светото Писание, което цитирам и съвестта ми е пленница на Божието Слово. Не мога и няма да се отрека от нищо, защото да върша нещо против съвестта си е вредно и опасно. Ето моята позиция, не мога да я променя, за това Бог да ми е на помощ. Амин!“
В позицията на реформаторът ние виждаме няколко принципа на реформацията като правото на лично решение и свобода на съвестта. Християнинът има право лично да реши кое е истина и кое е лъжа и да следва своята съвест. Но над всичко ние виждаме принципа на Сола Скриптура = Само и единствено Свещеното Писание!
Думите на Лутер вълнуват и нашите сърца днес, защото и ние сме пленници на Словото на Бога. „ Ние вярваме, че Свещеното Писание на Стария и НЗ са боговдъхновеното откровение на Бога към човеците и са съвършени правила за вярата и богоугодния живот.“
Само Свещеното Писание е непогрешимото, сигурно и напълно достатъчно Слово на Бога! И То е единственото ни правило за вярата и живота!
4.Сола Гратия=Само по благодат
Лутер и другите реформатори били много прецизни, за да заявят, че при спасението няма никакви човешки заслуги. Те потвърдили библейските истини, че :
Христос е основата на нашето спасение!
Вярата е инструмента, чрез който приемаме спасението!
Божията благодат е основната причина за нашето спасение!
Вярата не ни спасява. Христос ни спасява поради незаслужената милост, която Бог е показал към нас, незаслужилите грешници! Нашият отклик със вяра в Христос е част от Божия спасителен дар.Вярата ни не е заслуга, а дар и то от Бога. Грехопадението ни остави в робството на греха и без способност да вярваме. За това се нуждаем толкова много от вярата и способността да вярваме, които само Бог може да ни даде : Еф.2:8,9
Ние сме спасени по благодат, чрез вяра. Коя вяра? Нашата ли? Не! Ние сме я получили от горе, от Бога и ние сме я получили като незаслужен дар!
Пример : Лекарите получават подаръци, майсторите, но това са заслужени подаръци. Спасението е напълно незаслужен подарък!
За това реформаторите към „Само чрез вяра“ добавят и „Само по Благодат“. Тази истина ме насочва към това, което Бог е направил за мене, а не на това което аз съм направил за Бога.
Защото ако аз вярвам в Бога, това е факт единствено поради вярата, която съм получил безплатно от Него.                                          
Ако съм избрал Христос като мой Спасител и Господ, защото първо Той ме е избрал : Йоан 15:16
И ако аз обичам Исус, това е така само защото Той първо ме възлюби : 1Йоан 4:10
Реформаторите никога не са изпускали от поглед истината, че ние сме спасени само чрез суверенната и избираща любов на Бога в Исус Христос. Нищо от това което сме направили или това, което Бог е видял предварително че ще направим не е спечелило Неговото благоволение. Нашето спасение е поради Божиятаочевидна милост и Само по Благодат!
5.Соли Део Глория= Само на Бога да бъде слава!
През 1528 г. шотландецът Патрик Хамилтън се завърнал от Германия, където бил студент, но също и станал Божие дете чрез проповедта на Мартин Лутер. Той се завърнал в родината си с ясното съзнание, че неговата реформаторска, библейска вяра означавала сигурна смърт.                                В продължение на 6 седмици Хамилтън проповядвал смело благата вест и нищо не можело да го спре. Но след това бил арестуван и осъден. На 28.02 1528 г. Патрик Хамилтън бил поставен на кладата, за да бъде изгорен жив. Мъчението продължило 6 часа, защото денят бил зимен и влажен и огънят трудно горял. Накрая Хамилтън извикал : „Господи Исусе, приеми духа ми!
18 години по-късно, на 28.02 1546г. Джордж Уишард, реформатор, велик проповедник на Евангелието и наставник на друг голям реформатор Джон Нокс, бил изгорен на клада.
Питаме се какво са притежавали тези християни, за да са готови на такива геройски дела? Реформаторите живели и умирали за Библейските истини :
Само Свещените Писания, Само Христос, Само чрез вяра, Само по Благодат, защото  били убедени ,че така отдават цялата Слава на Бога!
Реформаторите имали само една цел : Да прославят Бога с живот и със смърт! Защо? Апостол Павел отговаря : Римл.11:36
„Всичко“ според реформаторите означавало, нищо не е изключено от преследването на Божията слава. И ревността на Лутер, Калвин и другите реформатори била за промяна във всяка сфера на живота в църквата и света, така че Господ единствено да бъде издигнат и прославен!
Реформаторите били едни от най-смирените човеци  някога живели на земята. Тяхното мото било : „Не нам Господи, не нам, но на Своето име дай слава!“
Според изричното настояване на реформаторът Жан Калвин, той бил погребан в евтин ковчег в гроб без надгробна плоча! Защо? За да не би хората да го направят място за поклонение. За да не се занимават с личността на реформаторът, а да се фокусират в Спасителя на Калвин и да се покланят само на неговия Господ Исус Христос!                                                                                      Това на дело означава „Соли Део Глория!=Само на Бога да бъде слава!
Господ да ни благослови, за да приемем и издигнем смело Реформаторските,
Библейските истини днес, независимо от цената! Амин!

1.Могъща крепост е Бог наш, непобедим защитник. 
В опасно време - буден страж, готов е нам помощник.
Но силен е врагът, със злоба и със мъст
поставя примки той с лъжите си безброй;
подобен нему няма.

2.Не можем да се доверим на силите си слаби. 
За нас се бори Божий Син и Той ще ни избави.
Ти питаш "Кой е Той?"-Исус, Спасител твой,
Така се Той зове през всички векове.
Той вечно побеждава!

3.Макар със врагове безброй света да ни заплашва, 
Бог с истината Си в тоз бой чрез нас ще тържествува.
Той няма вече власт над никого от нас.
А ние сме в покой: с едничка дума той
осъден е да падне.

4.В борбата с нас е Словото и смелост то ни дава.
Докрай с Духа Свят заедно нас всички укрепява.
Изгубим ли имот, роднини и живот,
печелим във Христа ний своята душа. 
Царува Бог вовеки!


Музика и текст: Мартин Лутер; 
Превод Е. Ригс


Оценете
(3 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси