Проповедник Лука Шиндаров и Евангелската съборна църква в Панагюрище Проповедник Лука Шиндаров и Евангелската съборна църква в Панагюрище СНИМКИ: Архив на oshtepan.com

Религиите и Благовестието Христово (Римляни 1:16-17)

Написана от  Петък, 20 Октомври 2017 09:00
Проповедник Лука ШИНДАРОВ
Ако трябва да охарактеризираме ап. Павел в едно изречение, как бихме го представили?
 То би било прозвучало по следния начин: „Божий слуга и човек, апостол, посветил живота си на Христос да проповядва Благовестието.“
Това е неговата кратка характеристика. Апостолът казва: „Имам длъжност към гърци и варвари, към учени и към неучени“. Той не само е чувствал Божието призвание, но и Божията любов го е принуждавала да проповядва Благовестието. А в І Кор. 9:16 казва:  „…горко ми, ако не благовествам“. За него животът се е въртял около една личност - Христос!
Той казва: „За мене да живея е Христос…“.
Но какво е Благовестието?
 Дали то е някаква странна философска теория, или пък нова предизборна политическа платформа?
Дали то е, както е казал Маркс, „опиум за народите“ , или фанатична религиозна заблуда?
Ако беше така, апостолът не би посветил живота си на една заблуда и нещо повече, той не би дал живота си за една утопия. Той не би имал този дълг да проповядва благовестието на народите, изповядващи различни религии. Но понеже апостолът вижда, че благовестието не е човешко дело, той казва: „Не се срамувам от благовестието Христово…“. Той иска да покаже на хората по света колко важно е благовестието и затова той посвещава себе си да го разпространява. Защото, както казва, „в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано „праведният чрез вяра ще живее“.
По времето на апостол Павел е имало много религии.
В І Кор. 8:5 се казва: „защото, ако и да има така наречени богове, било на небето или на земята, то за нас има само един Бог…“.
Но някой би възразил: По какво мога да позная, че евангелието не е една от многото религии?
И днес има много религии: юдаизъм, ислям, будизъм, хиндуизъм…
Не са ли всички едни и същи?
За да отговорим на този въпрос, трябва да се опитаме да покажем разликите между евангелието и останалите религии.

За разлика от всички религии евангелието има Божествен произход. Римл. 1:1.
„Благовестието от Бога“. Всичкото писание е Боговдъхновено. То е Божия сила за спасение. Библията ни казва, че произходът на благовестието е от Бога. Това послание не е измислено от човеци, то идва от небето (Притчи 25:25). Небесата са тази далечна страна и добрите новини или благовестието Христово идва от нeбето. Затова, когато Исус поучаваше народа, Той го поучаваше като един, който има власт. Тази власт е от небето.
Във всички други религии, човекът е този, който търси Бога, но за разлика от тях в евангелието Бог е Този, Който търси грешния човек (Йоан 3:16). Чрез жертвата на кръста Бог прави мост над пропастта между Святия Бог и грешния човек. Бог е Този, Който подава ръка за спасение на грешника. Още когато бяхме грешници, Христос умря за нас. Не ние, Бог потърси нас. Не ние, Бог избра нас. В Лука 19:10 се казва: „Понеже Човешкият Син дойде да спаси погиналото“. Когато Адам и Ева съгрешиха, те се опитаха да се скрият от Бога, но Бог е Този, Който ги потърси. Бог каза: „Адаме, къде си ?“ (Бит. 3:8-9)
Бог е Този, Който им предложи спасение. Бог ги облече в кожени дрехи.
Така че, евангелието идва от небето, то има Божествен произход. И това е, което го отличава от всички останали религии.
Другата разлика са пророчествата в Стария Завет.

Благовестието е пророческо (Римляни 3:21 и 16:25-27)
В нито една религия няма пророчества за Месия, които се изпълняват с огромна точност. Още в Битие 3:15 виждаме първото обещание. Първото благовестие. Бог обещава, че „потомъкът на жената“ ще смаже главата на змията.
Кой е този потомък? Този потомък е Христос. Той на кръста смазва главата на змията. На кръста Христос побеждава оная старовременна змия, наречена сатана. На кръста Исус казва: „Свърши се!“
Исус победи. Той свърши своето дело на земята. Исус умря за греховете на Своите избрани.
Пророк Исая пророкува за Този Спасител 700 г. преди Той да се е родил (Ис. 7:14 и 9:6. )
Благовестието можем да го наречем христологично, защото се отнася за Божия Син Христос! Христос стои в центъра на благовестието. Апостол Павел казва: „Ние проповядваме разпнатия Христос“. А за неговите страдания и разпятие е пророкувано в т. нар. „месиански“ псалом (Псалом. 22).
Друго нещо, което отличава евангелието за спасение на грешника от другите религии е Христовото Възкресение (І Кор. 15:1-4).
Какво е благовестието? В какво се състои евангелието за спасение на грешника? То е изявено по следния начин:
Исус умря за греховете ни;
Беше погребан;
Възкръсна в третия ден според писанията.
Това е благовестието. А възкресението на Христос е част от евангелието. Част от благовестието. Ако кажем само, че Исус умря за греховете ни и спрем до тук, то благовестието би било непълно. Бог потвърди жертвата на Христос чрез неговото Възкресение от мъртвите (Римляни 10:9-10).
Гробът на Христос е единственият гроб в историята на човечеството, който е останал празен.
И днес е празен. Тялото на Исус го няма там. Ангелът каза на жените, дошли в първия ден на седмицата на гроба: „Защо търсите живия между мъртвите. Няма Го тук, но Той възкръсна“. Исус е жив и днес.
Всички останали религии се различават, защото техните основатели, като Буда и Мохамед, са умрели и техните тела са още в гробовете им. Но за разлика от тях Христос възкръсна. Неговият гроб е празен.
Апостол Павел проповядва исторически факт, който се е случил в хода на времето.
Друго нещо, което отличава евангелието от останалите религии е, че Благовестието е мощно.
То е живо и деятелно. Както казахме, то не е нито философска теория, нито религиозна пропаганда. То не е човешко слово. Но евангелието е Божие Слово.То е Божия Сила за спасение.
Резултатът е новорождение. Резултатът е спасение.
Удивителното при него е промяната, пълната промяна на човешката личност. Бог чрез духа си и чрез благовестието прави промяната в човешкото сърце. Той спасява хората за вечен живот. Самият апостол Павел беше спасен и променен. Самият той от гонител на Христовата църква стана проповедник на благовестието.
Заключение
ЗАПОМНЕТЕ:
Това, което отличава благовестието Христово от останалите религии е:
Неговият божествен произход. То идва отгоре. От небето. То е Божие Слово.
Евангелието е пророческо. За Христос и Неговото дело е пророкувано още в Стария Завет.
В основата на евангелието стои Христос и Неговото славно Възкресение.
Благовестието Христово е Божия сила за спасение първо на юдеина, после на езичника.
Нито една религия не може да ни спаси от вечна погибел.
Но за разлика от тях евангелието ни казва, че Христос е нашият Спасител. Всички религии учат, какво човек трябва да направи, за да се спаси, но за разлика от тях евангелието учи, какво Христос е направил, за да бъдем спасени. На пръв поглед всички религии си приличат, но има само една истина, която отваря небето. Както е с връзката ключове. На пръв поглед в една връзка ключове всички ключове си приличат, но има само един ключ, който може да отвори вратата. Това или Този, Който прави разликата между евангелието и останалите религии е ХРИСТОС.
Господ Исус Христос казва: - „Аз съм пътят и истината и живота, никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ Йоан 14:6.
Чрез никой друг няма спасение освен чрез Христос Деян. 4:12.
Това е евангелието и това е, което го отличава от останалите религии. Евангелието е уникално, защото Христо, в Когото вярваме е уникален.
Който вярва в него има вечен живот, а който не вярва в Него, Божият гняв остава върху него.
Амин!
Оценете
(3 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси