Наука

Предучилищната от 4-годишна възраст ли ще оправи образованието?

Написана от Неделя, 24 Септември 2017 21:48
Публикувана в Наука
Зорница СЛАВОВА Образованието на населението безспорно е от ключово значение за развитието на всяка една икономика.
Учениците от Средно училище „Нешо Бончев“ участваха активно в различни инициативи по време на Европейската Седмица на мобилността /16 – 22 септември/.
Заедно в час започва новата си кампания за подбор на участници за двегодишната си програма.
Соня ГАРЧЕВАБлагодарение на Фондация "Въздигане" всички третокласници на територията на община Панагюрище ще получат подарък -
Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование.
За девета поредна година Общината обяви процедура за набиране на кандидати за поименна студентска стипендия „Проф. Марин Дринов”.

Абониране

Въпроси