Наука
Приключи оценяването на проектите на учебници и учебни комплекти за III клас, на учебници за VII и IX клас,
През учебната 2018//2019 година първокласниците в община Панагюрище ще са 173, разпределени в 9 паралелки.
Интензивното обучение на новите участници от програмата на фондация "Заедно в час" започва на 9 юли 2018 г.
Днес – 1 юли, в СУ „Нешо Бончев“ започна изпълнението на европейския проект "ТИМ - Технологии и Иновативни Методи" по програма Еразъм+, КД1, секция "Училищно образование".
От 25 юни до 1 юли в базата на БЧК с. Лозен по дейност 6 и дейност 10 от проект BG05М2ОР001-3.002-0263 „Обединени от знанието” се провеждат два образователни летни лагера
През учебната 2017/ 2018 г. учители, ученици от СУ „Нешо Бончев“ и техните родители се включиха в различни инициативи

Абониране

Въпроси