Наука
До утре, 20 май, дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите.
Директорът на СОУ „Нешо Бончев” Веска Барова представи миналата седмица специална презентация за завършващите седми клас.
Отлични резултати показаха панагюрски деца и на Националното финално състезание на Сдружението на българските начални учители.
27 ученици от ОУ „20 април” са отличени с медали и сертификати в пролетния кръг на турнира за купата „Математика без граници”.
В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите отобласт „Стопански науки и администрация”- 24.9%, следвани от областите „Здравеопазване” -16.5%, и „Право“-12.9%.
Основните резултати, характеризиращи дейността на образователните институции, публикуваха от Националния статистически институт.

Абониране

Въпроси