Наука
Правителството одобри 5 618 978 лева за дейностите по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
Новите учебни програми за учениците в XI и XII клас по български език и по литература, математика, гражданско образование, чужд език 
Часове по електронно управление и медийна грамотност, както и по безопасност и движение по пътищата включва проект
Правителството одобри 11 Национални научни програми за периода 2018-2022 г.
Общините ще получат средства по Националната програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала
Учебни занятия ще се провеждат в музеи и художествени галерии. Това предвижда Споразумение за сътрудничество

Абониране

Въпроси