Политика
Правителството одобри отпускането на допълнителни 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за ликвидиране
Правителството одобри условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование,
Допълнителни 9 милиона лева ще получат общините за 2017 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици,
Евродепутатите приеха реформи за опростяване на селскостопанската политика на ЕС,
Правителството одобри промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване
Близо 74 млн. лв. са приходите от концесионна дейност по Закона за подземните богатства през 2015 г.

Абониране

Въпроси