Политика
Адриан НИКОЛОВ, ИПИ Предложените от издателство „Просвета“ по-евтини черно-бели учебници за новата учебна година породиха много полярни мнения,
Във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проект на нов Закон за физическото възпитание и спорта с 15 глави и 153 члена одобри Министерският съвет.
С 18 гласа „за“ на днешното си редовно заседание общинските съветници подкрепиха предложението
Доходите от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност през 2016 г. на председателя на Общински съвет – Панагюрище
 Отчета за изпълнение решенията на Общинския съвет за първо полугодие на 2017г. е първата точка в проекта за дневен ред

Абониране

Въпроси