Политика
Предложение за утвърждаване и дофинансиране на 13 маломерни паралелки в училищата на община Панагюрище за учебната 2018/2019 година
Правителството прие промени в свое Постановление № 129 от 2000 г., с което се определят минималните диференцирани размери на паричните средства
Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса,
Правителството прие Постановление за изменение на нормативните актове на Министерския съвет, в изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса,
Зорница СЛАВОВА, ИПИОт влизането на България в ЕС и началото на оперативните програми в България българските общини
Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, 

Абониране

Въпроси